Kontaktinformasjon for media

Kommunedirektør Lars Bjerke
Telefon: 66 90 92 00 / 990 80 820
E-post:

Kommunikasjonssjef Jon Bakkerud
Telefon: 993 01 211
E-post:

Direktørene
Kontaktinformasjon til direktørene

Ordfører Lene Conradi
Telefon: 66 90 92 22 / 913 08 369
E-post: