Administrativ organisering - organisasjonskart

Asker kommune er administrativt organisert med to fullmaktsnivåer og fire ledernivåer. Kommunen har seks tjenesteområder med totalt 85 seksjons- og virksomhetsledere, inkludert 40 rektorer.

Fullmaktsnivå 1 (kommunedirektør) har to ledernivåer:
1. Kommunedirektør
2. Direktører og kommunalsjefer

Fullmaktsnivå 2 (virksomhetsledere) har to ledernivåer:
3. Virksomhetsledere
4. Avdelingsledere

Klikkbare organisasjonskart for tjenesteområdene

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og direktørene utgjør kommunens øverste administrative ledelse, og har et totalansvar for hele organisasjonen. Direktørene har kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder. Tjenesteområde oppvekst har tre kommunalsjefer som inngår i direktørens ledergruppe. 

Lars Bjerke, kommunedirektør

Lars Bjerke, kommunedirektør
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 990 80 820

Arbeidsavtale for kommunedirektør Lars Bjerke (PDF)

Randi Sandli, direktør for organisasjon og økonomi

Randi Sandli, direktør for økonomi
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 901 69 737

Kai Erik Lund, direktør for oppvekst

Kai Erik Lund, direktør for oppvekst
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post:

Telefon: 958 42 967

Aud Hansen, direktør for velferd

Aud Hansen, direktør for velferd
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 416 88 105

Eli Aubert, direktør for samfunnsutvikling

Eli Aubert kvadratisk.jpg
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Asker kommune

E-post:  

Telefon: 982 36 578

Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester

Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 915 43 449

Christer Best Gulbrandsen, direktør for medborgerskap

Direktør Christer Best Gulbrandsen
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Asker kommune

E-post:

Telefon: 915 59 512

Kontaktinformasjon til ansatte