Administrativ organisering - organisasjonskart

Asker kommune er administrativt organisert med to fullmaktsnivåer og fire ledernivåer. Kommunen har seks tjenesteområder med totalt 85 seksjons- og virksomhetsledere, inkludert 40 rektorer.

Fullmaktsnivå 1 (kommunedirektør) har to ledernivåer:
1. Kommunedirektør
2. Direktører og kommunalsjefer

Fullmaktsnivå 2 (virksomhetsledere) har to ledernivåer:
3. Virksomhetsledere
4. Avdelingsledere

Klikkbare organisasjonskart for tjenesteområdene

 • Organisasjon, styring og utvikling
  Virksomhetsstyring, HR, Strategi og utredning, Anskaffelser, Innovasjon, Kommuneadvokaten, Økonomi, Teknologi, digitalisering og informasjonsforvaltning og Kommunikasjon.
 • Oppvekst
  Skoler, Barnehager og Barn, familie og inkludering.
 • Velferd
  NAV, Heldøgnsomsorg, Hjemmetjenesten, Velferdsforvaltningen, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, Psykisk helse og rus, FOU og Helse, rehabilitering og mestring.
 • Samfunnstjenester
  Eiendom, Miljø og samferdsel, Prosjekt og utvikling, Asker drift, Renhold og praktisk bistand og Vann og vannmiljø.
 • Samfunnsutvikling
  Strategi og analyse, Samfunnsplanlegging og Byggesak.
 • Medborgerskap
  Kulturskolen, Kulturliv, Bibliotekene, Idrett og friluft og Innbyggerdialog og frivillighet.

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og direktørene utgjør kommunens øverste administrative ledelse, og har et totalansvar for hele organisasjonen. Direktørene har kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder. Tjenesteområde oppvekst har tre kommunalsjefer som inngår i direktørens ledergruppe. 

Lars Bjerke, kommunedirektør

Lars Bjerke, kommunedirektør
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 990 80 820

Arbeidsavtale for kommunedirektør Lars Bjerke (PDF)

Randi Sandli, direktør for organisasjon, styring og utvikling

Randi Sandli, direktør for økonomi
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 901 69 737

Kai Erik Lund, direktør for oppvekst

Kai Erik Lund, direktør for oppvekst
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post:

Telefon: 958 42 967

Aud Hansen, direktør for velferd

Aud Hansen, direktør for velferd
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 416 88 105

Eli Aubert, direktør for samfunnsutvikling

Eli Aubert kvadratisk.jpg
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Asker kommune

E-post:  

Telefon: 982 36 578

Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester

Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Torbjørn Tandberg

E-post: 

Telefon: 915 43 449

Christer Best Gulbrandsen, direktør for medborgerskap

Direktør Christer Best Gulbrandsen
Klikk på bildet for større versjon
Foto: Asker kommune

E-post:

Telefon: 915 59 512

Kontaktinformasjon til ansatte