Klima og miljø

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Sykkel

Sykkelkart, sykkelparkering, sykkelpark og sykkelverksteder.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet

Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Aktuelt om klima og miljø