Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Klima og miljø

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Sykkel

Kart, parkering, prosjekter, planer, vintersykling.

Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Aktuelt om klima og miljø

Bildet viser syv bedrifter som står med hvert sitt Miljøfyrtårn-diplom, sammen med ordfører Lene Conradi

Nye miljøfyrtårn i Asker kommune

Åtte nye bedrifter ble miljøsertifisert på slutten av fjoråret. Nå har vi til sammen 123 miljøsertifiserte bedrifter i Asker kommune.
Bilde av næringspark på Slemmestad som rommer Omigjen ombrukssenter

Dette er butikkene på Omigjen

På Omigjen i Slemmestad får du stort utvalg av brukt til hele familien. Alt fra klær til leker og sport- og fritidsutstyr. Og en koselig kafé.