Klima og miljø

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Sykkel

Sykkelkart, sykkelparkering, sykkelpark og sykkelverksteder.

Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Aktuelt om klima og miljø

Bilde av næringspark på Slemmestad som rommer Omigjen ombrukssenter

Dette er butikkene på Omigjen

På Omigjen i Slemmestad får du stort utvalg av brukt til hele familien. Alt fra klær til leker og sport- og fritidsutstyr. Og en koselig kafé.