Slik lever du klimavennlig i Asker

To av tre innbyggere i Asker er villige til å endre vaner for å redusere sitt klimafotavtrykk, viser en innbyggerundersøkelse. Lær hvordan du kan leve mer klimavennlig i kommunen vår.

Illustrasjonsbilde

Asker-samfunnet skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Alle må jobbe sammen for å bidra til «grønne skiftet». 

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Små endringer i hverdagen din betyr mye for det store bildet. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å bli bevisste på hvilke endringer du kan gjøre i din hverdag for å leve litt mer klimavennlig i den nye kommunen vår, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.  

For Asker kommune er ett av målene å mobilisere innbyggere til å gjennomføre klimatiltak. I en innbyggerundersøkelse fra 2019 oppga to av tre at de i svært stor grad (25%) eller ganske stor grad (43%) er villige til å endre vaner for å redusere sine utslipp av klimagasser. 

Ombruk, reparasjoner og redesign

Når gamle ting du ikke har bruk for lenger kan gjenbrukes av andre, sparer vi miljøet for unødvendig avfall. Sammen gir vi ikke bare ting lengre liv, men vi sparer også miljøet. Vi har egen ombruksfestival, ombruksbutikk, ombruksbokhylle og ombruksbua.

Vi åpnet Hallenskog ombrukslager for å unngå at vi kaster alle de ombruksvarene som Ombruksbutikken Asker, Miljøpatruljen og Yggeset gjenvinningsstasjon ikke får omsatt - enten i butikk eller ved andre ombrukstiltak. Hallenskog er et arbeidssenter som gir et individuelt arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Finn inspirasjon på våre sider om ombruk.

Kildesortere

Alt avfall inneholder ressurser. Likevel ser vi at mye av restavfallet fra husstandene Asker inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert. Hva sorteres hvor, levering av avfall? Hvorfor sortere? 

Her kan du lære hvordan du kildesorterer riktig i Asker.

Follestad gjenvinningsstasjon og Yggeset gjenvinningsstasjon kan du kaste ting du ikke trenger. Sjekk også ut sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Kaste mindre mat

Asker kommune satte i 2016 som mål å kaste 30 prosent mindre mat innen 2025. For å nå dette målet må vi alle bidra: småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale aktører.

10 tips for å unngå matsvinn:

  1. Gjennomgå kjøleskapet før du skriver handleliste
  2. Husk at best før faktisk er best før, og ikke ødelagt etter
  3. Innfør en restemiddag i uka
  4. Bruk rester som en utfordring til å lage noe helt nytt
  5. Lukt alltid på maten før du kaster den
  6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter
  7. Lag din egen grønnsaksblanding av restene og hiv i fryseren
  8. Eksperimenter med annet tilbehør enn du vanligvis bruker
  9. Oppbevar maten riktig slik at den holder seg lengre og bedre
  10. Lag en ypperlig middag til Brutus (husk at husdyr ikke kan spise all mat)

Energirådgivning hjemme hos deg

Innbyggere i Asker, Røyken og Hurum kan få gratis og uforpliktende energirådgivning (energiforbruk og -kostnader).

Sjekk ut hvordan du kan få energirådgivning hjemme hos deg.

Omattatt

Omattatt - kreativt ombruksverksted bruker ombruks- og overskuddsmaterialer i kreative prosesser, og har et skattekammer med materialer, utstyr og verktøy tilgjengelig.

Her kan du se alle aktivitetene på Omattatt.

På sykkel i Asker

Det skal være attraktivt å sykle i Asker. Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen helse og for miljø og klima. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Vi har en egen side "På sykkel i Asker". Her finner du sykkelkart, tips til hvordan du kan vintersykle, sykkelparkering, hjelp til sykkelreparasjon, med mer.   

Lene Conradi på elsykkel
Elsykler kommer for fullt og utgjør en stadig større andel av sykkelsalget. Her ankommer ordfører Lene Conradi rådhuset på elsykkel.

Bruk tøybleier og få tilskudd fra oss

Bruker dere tøybleier? Søk Asker kommune om et tilskudd på 2 000 kroner per familie. Tilskuddet er en engangsutbetaling og gjelder til barnet fyller to år. Her kan du lese mer om hvordan du søker. 

Vi vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016. På samme tidspunkt startet våre Røyken, Hurum og Asker planleggingen av sammenslåingen. Nye Asker kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for byggingen av den nye kommunen.

Asker kommune ønsker å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt, samtidig som vi vil tenke og bidra globalt. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for utvikling av lokalpolitikken.

Bærekraftige bygg

Asker kommune er partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.