Informasjon om koronaviruset og vaksinering. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Offentlighet og innsyn

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Utilgjengelige historiske postlister

I forbindelse med kvalitetssikring og migrering av databaser er dessverre enkelte postlister fremdeles utilgjengelige inntil videre. Løsningene kommer opp igjen så fort det er teknisk mulig.

  • Ordinær postliste for tidligere Røyken og Asker kommuner er midlertidig utilgjengelig.

  • Postlister for tidligere Hurum kommune er midlertid utilgjengelige.

Innsynsforespørsler kan sendes på e-post til:


Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister

Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige, er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Innsyn i postlister og politiske saker (fra 2020)

Historikk - innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen (før 2020)

"Nye" Asker - interimsperioden / sammenslåingsperioden
Tidligere Asker (1.1.2010 - 31.12.2019)
Tidligere Røyken (1.1.2015 - 31.12.2019)
Tidligere Hurum (ikke tilgjengelig)

Oversikt over politiske saker fra tidligere Hurum kommune, er dessverre midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske oppgraderinger / tilpasninger.

Er det spesielle saker du ønsker å få dokumenter o.l. fra, kan du