Innsyn i postlister og politiske saker

Innsyn i postlister og politiske saker - følg byggesak

Se offentlig journal /postliste

Plan- og byggesaker/ følg sak

Politiske saker og sakspapirer

 

Innsyn fra de tidligere kommunene (historikk)

Tidligere Asker kommune (2010 – 2019)

Tidligere Røyken kommune (2015 – 2019)

Tidligere Hurum kommune (2011 – 2019)

  • Politiske saker for tidligere Hurum er dessverre inntil videre utilgjengelig for visning.
  • For å be om innsyn kan du sende en e-post til .

Interimperioden/ sammenslåingsperioden 2017 - 2019

Dokumenter som ikke er på postlistene

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internettsidene, men partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.

Ved innsynforespørsler i pasient- og klientsaker, anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen.

Om rett til innsyn i offentlig virksomhet

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister.

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket. Dokumentene er normalt registrert og tilgjengelig for innsyn etter tre arbeidsdager.

Innsynsforespørsler kan sendes på e-post, eDialog eller bestilles direkte fra postlisten.