Asker mot 2030

Innganger

Stedsutvikling

Asker er en langstrakt kommune med Asker sentrum som kommunesenter, i tillegg til lokalsentrene Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad,...

Samferdsel og mobilitet

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 og E134 gjennomføres som vedtatt i Nasjonal Transportplan.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.

Frivillighet og deltagelse

Oversikt over lag og foreninger, tilskuddsordninger, innbyggertorg, frivilligsentraler, hvordan jobbe frivillig.