Utvikling i Asker

Innganger

Stedsutvikling

Asker sentrum er kommunesenteret i Asker kommune. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark.

Samferdsel og mobilitet

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 og E134 gjennomføres som vedtatt i Nasjonal Transportplan.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.