Samfunnsutvikling i Asker

Innganger

Stedsutvikling

Asker sentrum er kommunesenteret i Asker kommune. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark.

Samferdsel og mobilitet

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 med hovedsykkelvei, samt ny forbindelse mellom E134 og E18, gjennomføres som vedtatt i Nasjonal...

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, miljøvennlig oppussing, oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.