Samfunnsutvikling i Asker

Innganger

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommuneplan i all enkelthet, tidligere kommuneplaner.

Temaplaner for Asker kommune

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Klima og miljø

Miljøvennlig oppussing, energirådgivning, ombruk, loppemarked, FutureBuilt, flom, oljetanker og ryddeaksjoner.

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.

Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Vil du være med å påvirke og bidra i Asker?

Finn ut hvordan

Medborgerskap og bærekraftsmål 17