Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Stedsutvikling

Asker skal videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling. Asker skal utvikles med en definert senterstruktur.

Bilde fra Vollen sentrum
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Asker sentrum er sentrum i kommunen. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken sentrum, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark. I tillegg finnes en rekke nærsentre. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Sentrene bygges opp rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal være gode lokale møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkter reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage,
fritidsaktiviteter og servicetilbud.

De største stedsutviklingsområdene i Asker 

Les mer om noen av de prosjektene som planlegges eller er i gang:

Kommunesenteret Asker sentrum

Lokalsentrene

Stedsutvikling i Asker