Supplerende opptak

Suppleringsopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige utenom hovedopptaket. Suppleringsopptak gjøres hver gang det blir en ledig plass, hele året.

Barnehage

Innganger