Det nye kommunestyret kan vedta nye betalingsbestemmelser, betalingssatser og åpningstider fra 1. januar 2020 ved overgangen til nye Asker kommune

Fra 22. november og ut året, er det dessverre ikke mulig å sende søknad om barnehageplass. Grunnen til dette, er at vi legger om til nytt datasystem, som ikke vil bli aktivt før i januar 2020 når vi blir ny kommune.

Til Nullmobbing.no