Hovedopptak

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.  For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2023 må du søke i perioden 1. januar - 1. mars.

Vi inviterer til Åpen dag i alle våre barnehager onsdag 8. februar, fra kl. 09.00 - 15.00. 

Barnehage

Innganger