Tall om barn og unge

Innganger

Oppvekstprofil (FHI)

Årlig rapport fra Folkehelseinstituttet om oppvekstforhold, tilgjengelig for alle landets kommuner.

Ungdata

Nasjonal undersøkelse til elever om fritidsaktiviteter, vennskap, mediebruk, familie, skole, nærmiljø, helse, m.m.

Temaplaner innen oppvekst

Temaplanene og kunnskapsgrunnlagene til planene inneholder et solid faktagrunnlag fra hele oppvekstsektoren.

Undervisning

Oppvekst i Asker

Illustrasjonsbilde