Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Natur og naturmangfold

Innganger

Friluftsliv

Telting, badeplasser, naturisbaner, hundehold, sjø og båtliv, kart og turforslag.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.