Natur, friluftsliv og naturmangfold

Innganger

Skøytebaner

Oversikt over baner og periode for islegging. Skøytebaner, naturisbaner, isbaner

Sjø og båtliv

Båtplasser, gjestehavner, utsetting og opptak av båter, septikmottak.

Friluftsliv

Utfartsparkering, telting, badeplasser, båndtvang, kart og turforslag.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Utlån av friområder

Asker kommune ønsker generelt ikke å låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes...

Aktuelt om natur og friluftsliv