Natur, friluftsliv og naturmangfold

Innganger

Friluftsliv

Telting, badeplasser, naturisbaner, hundehold, kart og turforslag.

Sjø og båtliv

Båtplasser, gjestehavner, utsetting og opptak av båter, charterbåt, septikmottak.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Fredningssoner for hummer i Asker

Skal du fiske hummer må du kjenne til at det har kommet to fredningssoner for hummer i Asker og at du må registrere deg hos fiskeridirektoratet.