Natur, friluftsliv og naturmangfold

Innganger

Sjø og båtliv

Båtplasser, gjestehavner, utsetting og opptak av båter, septikmottak.

Friluftsliv

Utfartsparkering, telting, badeplasser, båndtvang, kart og turforslag.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Utlån av friområder

Asker kommune ønsker generelt ikke å låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes...

Aktuelt om natur og friluftsliv