Naturmangfold

Innganger

Temaplan naturmangfold

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk, sektorovergripende plan som viser hvordan Asker kommune kan verne om og sikre naturmangfoldet.

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Innbyggerundersøkelse Naturmangfold

Høsten 2022 spurte vi innbyggere i Asker om natur. Undersøkelsen viser at innbyggere i Asker er opptatt av natur- og miljøspørsmål og mener det er...