Naturmangfold

Innganger

Forsøpling

Forsøpling, Rusken-aksjonen, hundemøkk, Strandryddedagen, vårdugnad.

Innbyggerundersøkelse Naturmangfold

Høsten 2022 spurte vi innbyggere i Asker om natur. Undersøkelsen viser at innbyggere i Asker er opptatt av natur- og miljøspørsmål og mener det er...

Aktuelt