Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Vei, trafikk og parkering

Innganger

Trafikksikkerhet

Opplever du områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige? Har du forslag som går på å forbedre trafikksikkerheten? Send oss en melding!

Parkering

Parkeringsplasser, HC-parkering, pendlerparkering, lademuligheter elbil, gebyrer og klager, inntauing av kjøretøy.

Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til...

Aktuelt om samferdsel

Vårfeiing av veiene

Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang og vil være ferdig til 17. mai