Vei, trafikk og parkering

Innganger

Meld om feil eller send inn forslag

Si fra om feil og mangler på veier, vann og avløp, lysmaster, om forurensning/miljø, sende oss forslag og/eller ønsker om forbedringer eller varsle...

Parkering

Parkeringsplasser, HC-parkering, pendlerparkering, lademuligheter elbil, gebyrer og klager, inntauing av kjøretøy.

Sykkel

Sykkelkart, sykkelparkering, sykkelpark og sykkelverksteder.

Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer.

Aktuelt om samferdsel

Bleikerveien bru

Bleikerveien bru stenges i fellesferien

Bleikerveien bru over E18 ved Asker sentrum rehabiliteres og er stengt for gang- og sykkeltrafikk. I fellesferien stenges brua for all trafikk.