Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Midlertidig gratis parkering avsluttet

Fra 20. april til 31. august har det vært midlertidig ordning med tre timers gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Asker sentrum og Holmsbu.

Asker kommune gjør oppmerksom på at ordningen med gratis parkering er avsluttet. 

Parkering

Kommunens innbyggere har behov for mobilitet med forutsigbar reisetid til skole, jobb, fritidsaktiviteter og andre besøk. Dagens veikapasitet er begrenset, noe som resulterer i rushtidskøer, støy og forurensing, og trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Kommunen skal invitere til mer gange og sykling, som igjen bidrar til bedre helse i befolkningen. Parkeringspolitikken skal bidra til å begrense biltrafikken i sentrale deler av kommunens tettsteder og skape triveligere og mer attraktive boligområder.

Innganger

Parkeringsapp

Asker kommunes parkeringsapp er enkel i bruk og kan lastes ned både på iPhone og Android.

HC-parkering

Hvem kan få parkeringstillatelse (HC-kort), søknad og bruk.

Parkeringsbot

Begreper, betalingsfrister, klagemuligheter, saksbehandling.