Parkering

Innganger

Parkeringsapp

Asker kommunes parkeringsapp er enkel i bruk og kan lastes ned både på iPhone og Android.

HC-parkering

Hvem kan få parkeringstillatelse (HC-kort), søknad og bruk.

Parkeringsbot

Begreper, betalingsfrister, klagemuligheter, saksbehandling.