Borttauing av kjøretøy

Er kjøretøyet ditt tauet bort - les mer her om årsaken og hvordan du skal gå fram for å få det tilbake.

Kort fortalt

Hvis kjøretøyet ditt er tauet bort og du lurer på hvordan du kan få det tilbake, kan du lese mer om varslingsrutiner, hvordan du går fram for å klage og hvilket regelverk som gjelder.

Har kjøretøyet ditt blitt fjernet?

Alle typer kjøretøy med lovlige og gyldige kjennemerker, eller bileier er identifiserbar ved hjelp av VIN/chassisnummer, får varsel før borttauing. SOS Veihjelp utfører arbeidet på vegne av kommunen, og vil sende deg melding per post.

  • Du må kontakte SOS Veihjelp på telefon 66 98 18 00 eller 992 13 315 for å få utlevert kjøretøyet.
  • SOS Veihjelp utleverer ikke kjøretøyet før regningen er betalt.

Hvordan klager jeg?

Du har rett til å klage hvis du er uenig i borttauingen. 

Klageskjema borttauing

Hvorfor fjerner vi kjøretøy?

Asker kommune samarbeider med politiet, som har fullmakt til å fjerne kjøretøy i henhold til vegtrafikkloven § 37 og parkeringsforskriften § 38.

Dette er noen årsaker til at kjøretøy blir fjernet:

  • For å løse trafikale utfordringer.
  • For å unngå forsøpling av miljøet (oljelekkasjer, bensin/diesellekkasjer og knuste bilruter).
  • Uregistrert kjøretøy som står parkert på offentlig vei i mer enn 14 dager sammenhengende. 
  • Feilparkering, det vil si om du parkerer noen inne, står slik til at ulykke kan skje eller hindrer snørydding eller annet arbeid. Ved stor risiko for ulykke eller hindring av brøyting, fjernes kjøretøyet uten varsel.

Midlertidig skilting

Midlertidige skilt er gyldige fra tidspunktet det er satt opp, men håndhevingen kan ikke starte før etter 24 timer.

Underskilt på hovedskiltet kan regulere tidspunkt eller dag som skiltet gjelder. Typisk er dette "Parkering forbudt"-skilt i forbindelse med snømåking/ishøvling/vårfeiing/arbeid på vei o.l.

Kommunen er ikke ansvarlig for å varsle om skilting (midlertidig eller faste) i din gate. Du som fører har undersøkelsesplikt av kjøretøyets parkering. Jfr  parkeringsforskriften § 25 og forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 4.

Planlegger du å reise bort, bør du avtale med noen som kan flytte kjøretøyet. Parkeringen trenger ikke være i strid med parkeringsreglene i utgangspunktet, men hvis det er kraftig snøfall eller planlagt veiarbeid, kan plutselig kjøretøyet stå parkert i strid med reguleringen, og bli fjernet.

Unntak om varsling

Under normale omstendigheter søker vi i offentlige telefonlister eller bruker søkemotorer på internett for å få tak i eier, slik at bilen kan fjernes av eieren. Lykkes ikke det, eller omstendighetene er slik at det haster, blir motorvognen fjernet uten varsel.

Vi fester som regel en gul lapp i frontruten med varsel om at kjøretøyet blir fjernet. Tidsfristen for at kjøretøyet må fjernes varierer ut i fra alvorligheten på parkeringen.

Dersom bilen er uregistrert, har vi ingen måte å finne eier for å varsle at bilen er fjernet.

Borttauing fra privat grunn

Dersom du ønsker borttauing av et kjøretøy som ikke er parkert på en kommunal eiendom, må du kontakte Politiet på 02800. Jmf Vegtrafikkloven §37 bokstav C Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m

Hva koster inntauing?

Når inntauingsselskapet har kjøretøyet i sin forvaring, påløper det normalt en fastpris per kjøretøy, og en døgnpris. Ta kontakt med SOS Veihjelp for informasjon om priser.

Husk at som regel er kjøretøyet også ilagt et økonomisk krav før borttauingen har funnet sted. Denne må også betales, i tillegg til eventuelle kostnader til SOS Veihjelp.

Melde om feilparkering

Asker kommune har ca. 40 mil med offentlig vei. Vi kan ikke få med oss alle kriker og kroker til en hver tid.

Har du melding om feilparkerte eller uregistrerte kjøretøy som står på offentlig vei eller parkeringsplass over lengre tid, ta kontakt med oss på e-post:

I meldingen må du oppgi nøyaktig adresse og beskrivelse av kjøretøyet. Du som varsler blir ikke offentliggjort, og i tilfeller hvor det er aktuelt med innsyn, anonymiseres ditt tips.

Vær oppmerksom på at fjerning av uregistrerte kjøretøy kan ta tid. Hvor lang tid det tar før kjøretøyet blir fjernet avhenger av kjøretøyets tilstand og hvor det er parkert. Kjøretøy som er til skade for omgivelsene, hindrer utrykningskjøretøy og skaper trafikkfarlige situasjoner, vil prioriteres foran kjøretøy som "bare" står feilparkert.

Som følge av våre nødvendige prioriteringer vil noen oppleve at deres henvendelser ikke fører til hurtig fjerning. Alle henvendelser blir imidlertid registrert, og alle bilene vil bli fjernet hvis det er et grunnlag for det.