Ved inntauing eller fjerning av kjøretøy, må du henvende deg til SOS Veihjelp AS.

Hvis ditt kjøretøy er tauet vekk eller fjernet må du ta kontakt med SOS Veihjelp AS (NAF) på 66 98 18 00.
SOS veihjelp AS,  Folkvangveien 22, 1348 Rykkin.