Integrering, innvandrere og flyktninger

Innganger

Flyktningsituasjonen og ukrainere

Om krigen i Ukraina og hvordan vi kan hjelpe, oversikt over beredskap og tilfluktsrom i Asker og informasjon om og til flyktninger fra Ukraina.

Mottak i Asker

UDI (Utlendingsdirektoratet) har opprettet to akuttmottak i Asker kommune; på Filtvet og på Hvalstad.

Slik bosetter vi flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Asker hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Enslige mindreårige flyktninger

Kommunen hjelper enslige mindreårige flyktninger med bolig og oppfølging knyttet til utdanning, helse, fritidsaktiviteter og nettverk.

Ord og begreper

Definisjoner av ord og uttrykk som brukes på innvandrings- og integreringsfeltet.