Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Integrering, innvandrere og flyktninger

Innganger

Slik tar vi imot flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Asker hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Enslige mindreårige flyktninger

Kommunen hjelper enslige mindreårige flyktninger med bolig og oppfølging knyttet til utdanning, helse, fritidsaktiviteter og nettverk.

Ord og begreper

Definisjoner av ord og uttrykk som brukes på innvandrings- og integreringsfeltet.