Bli vennefamilie for en ung flyktning

Vi ønsker oss vennefamilier i Asker som kan gi plass til en ung flyktning et par ganger i måneden – eller oftere.

Vennefamiliene blir kjent med en ung flyktning som bor i Asker uten egen familie. Ungdommen og vennefamilien møtes noen timer annenhver uke. Slik får ungdommen utvidet nettverket sitt og lært mer norsk.

Ordningen er frivillig og gir mulighet for å skape langvarige relasjoner.

Dere får:

  • en venn for livet
  • kunnskap om andre kulturer
  • mulighet til å gjøre en forskjell for noen

De som blir en vennefamilie er:

  • nysgjerrige
  • inkluderende
  • engasjerte

Sammen kan dere:

  • gjøre hverdagsaktiviteter
  • gå tur
  • møte venner og familie

Gode erfaringer

Jeg er veldig glad for å ha min vennefamilie. Vi spiser middag sammen og drar på tur. Det er egentlig fantastisk.

Ungdom 16 år

Noen ender opp som ny mamma og pappa for ungdommen, andre treffes en gang i blant. Uansett hva slags kontakt det utvikler seg til å bli er det verdifullt. Den store styrken med vennefamilie er at dette ikke er en giver- og mottakerrolle slik det ofte blir i hjelpeapparatet. Vi er noe helt annet. Vi er venner. Det er gjensidig og likeverdig og skikkelig trivelig.

Kontakt oss

Send en e-post til , så kontakter vi deg for mer informasjon og svarer på alle dine spørsmål.