Universell utforming av kommunens nettsider

Asker kommune ønsker at alle skal kunne benytte seg av informasjon og tjenester på nettsidene våre. Vi forsøker derfor etter beste evne å sikre at innholdet er i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

Kort fortalt

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Nettsidene våre skal også bidra til dette formålet, og vi gjør derfor vårt beste for at alle skal kunne benytte alt innhold på asker.kommune.no.

På nettsidene til uutilsynet.no kan du både lese mer om hva som ligger i begrepet universell utforming av nettsider, og hvilke lover og regelverk som til enhver tid styrer dette.

Et av kravene fra tilsynet er at alle offentlige nettsteder skal lage en tilgjengelighetserklæring; en slags "selvangivelse" som viser hvordan nettsidene møter lovkravene.

Nedenfor kan du lese tilgjengelighetserklæringen for asker.kommune.no, hvor vi også har satt inn erklæringer på vegne av "tredjepartsleverandører"; eksterne nettsider vi benytter på deler av innholdet på nettsidene våre.

Tilgjengelighetserklæringer

Nettsteder

Asker kommune - hovednettsted 

Omigjen.no

Hva skjer i Asker - arrangementskalender            

Askerbibliotekene       

Asker kulturhus

Sekkefabrikken

Eksterne løsninger (tredjepartsløsninger) brukt på nettsidene

Generelle leverandører
Læremidler skole
Framsikt

Sider og dokumenter som er lagt inn ved hjelp av publiseringsløsningen Framsikt, har egne tilgjengelighetserklæringer som finnes nede i høyre hjørne for hvert dokument/side.

Dette omfatter store deler av kommunes planverk, som kommuneplan handlingsprogram, årsrapport, temaplaner o.l.. 

Det produseres erklæringer for disse sidene/dokumentene fortløpende.

Tilbakemeldinger

Ser du problemer med tilgjengelighet til noen av nettsidene/tjenestene våre på nett, setter vi pris på å få tilbakemeldinger på dette slik at vi hele tidene kan blir bedre på universell utforming.