Organisering av Organisasjon, styring og utvikling