Organisering av Samfunnstjenester

 • Direktør for Samfunnstjenester
  Ragnar Sand Fuglum
  • Vann og vannmiljø
   Marte Helene Lie
  • Asker Drift
   Lars Halle Eskeland
  • Renhold og praktisk bistand
   Hilde Jakobsen Bjerke
  • Prosjekt og utvikling
   Stein Grimstad
  • Miljø og samferdsel
   Lisbeth Stokke Fjeldly
  • Eiendom
   Lene Thusing Pedersen