Kontakt oss på e-post/eDialog/brev

Når du ønsker å kontakte kommunen - enten det er på e-post, e-dialog eller som brev - er det noen viktige punkter du bør kjenne til før du sender.

Unngå sensitiv informasjon i e-post

Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post. Da anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter til kommunen. Du kan også bruke brevpost. 

For å bruke tjenesten, må du logge på / autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID eller lignende).

Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentet du vil sende oss (dokument må være i PDF-format). Husk å laste opp eventuelle vedlegg før du sender inn.

Post til og fra kommunen er offentlig

All post til og fra kommunen er offentlig og vises derfor åpent på kommunens offentlige postliste på internett. Det betyr at du senere kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene.

Unntakene er når det er lovhjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet på grunn av innhold av personsensitiv karakter eller andre hensyn (se Offentleglova).

Hvis henvendelsen din krever saksbehandling, registreres den i kommunens elektroniske arkiv og saksbehandlingssystem.

Henvendelsen offentlighetsvurderes og vil som hovedregel bli tilgjengelig på internettsidene våre etter én til tre dager.

Henvendelser der du bare ber om ren informasjon (som ikke er knyttet til en sak), blir ikke registrert og publiseres dermed heller ikke.

  • E-postadressen til kommunen er:  

Oppgi fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan svare deg raskere.

Skal du søke eller rapportere om noe?

Du skal ikke bruke eDialog hvis henvendelsen gjelder formål/tjenester som kommunen har egne skjemaer for, for eksempel søknad om barnehageplass.

Klager, feilmeldinger og forbedringsønsker

Hvis du har konkrete klager på tjenestene våre, vil melde om feil, eller ønsker å gi oss råd om forbedringer eller lignende, er det fint om du bruker en av tjenestene på denne nettsiden

Filtyper vi kan motta

Filtyper som kan mottas: PDF, JPEG, TIF, PNG, XML, HTML, SOSI (kart), MP3 (lyd) og MPEG. Store filer (større enn 20 Mb) bør komprimeres med .zip eller lignende.