Kultur, idrett og fritid

Innganger

Kunst og kultur

Kulturarenaer, bibliotekene, innbyggertorg, museer, kulturskole, leie av lokaler.

Idrett

Svømmehaller, idrettshaller og anlegg, skøytebane, skisenter, utlån av utstyr og lokaler.

Natur og friluft

Friluftsliv, sjø og båtliv, naturmangfold, truede arter, landbruk, jord- og skogbruk.

Innbyggertorg

Møteplass, kulturarena og kommunale tjenester rett i nærheten av der du bor.

Gravferd

Informasjon om seremonier i forbindelse med begravelser, dødsfall, gravsteder og gravsøk finner du på Asker kirkelige fellesråds nettsider.

Aktuelle saker fra kultur, idrett og friluftsliv

Smilende barneansikter

Sommerferieaktiviteter 2024

Oversikt over mange av sommerferietilbudene for barn og unge i Asker legges fortløpende ut i aktivitetskalenderen "Hva skjer i Asker".