Kultur, idrett og fritid

Innganger

Innbyggertorg

Møteplass, kulturarena og kommunale tjenester rett i nærheten av der du bor.

Gravferd

Informasjon om seremonier i forbindelse med begravelser, dødsfall, gravsteder og gravsøk finner du på Asker kirkelige fellesråds nettsider.

Kunst i offentlige uterom

Asker kommune inviterer profesjonelle kunstnere i Viken til å sende inn forslag til kunstprosjekter i uteområdet/parkaksen på Risenga i Asker kalt...