Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Utlån og leie av lokaler

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan søke om å låne eller leie kommunale lokaler og arealer. Det er også mulig å leie fra private aktører.

Leie idrettshall til arrangement

Kommunens idrettshaller kan leies til kamper, turneringer og lignende arrangementer i helgene, eller i klubbens egen faste treningstid. Les mer om leie av idrettshaller og hvordan du søker.

Leie lokale til møte og selskap

Planlegger du et møte, et privat selskap eller et arrangement i privat regi eller for en forening, kan du leie lokaler av kommunen. 

Se oversikt over lokaler du kan leie og hvordan du kommer i kontakt med utleier.

Leie lokale av privat utleier

Se oversikt over private utleiere.

Leie øve- og treningstid i idrettshall og gymsal

Lag og foreninger kan leie øve- og treningstid i idrettshaller og skolenes gymsaler på faste tidspunkter i ukedagene. Utleie følger skoleåret. Les mer om leie av treningstid og hvordan du søker.

Leie torgplass og uteareal

Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgsboder, vareutstillinger og markeringer. Les mer om hvordan du går fram for å leie torgplass og utearealer.