Utlån og leie av lokaler

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan søke om å låne eller leie kommunale lokaler og arealer. Det er også mulig å leie fra private aktører.

Leie lokale til møte og selskap

Planlegger du et møte, et privat selskap eller et arrangement i privat regi eller for en forening, kan du låne eller leie lokaler av kommunen. Vi har lokaler for ulike anledninger.

Se oversikt over de mange lokalene som er til leie/utlån, hvordan du bestiller lokalene og kontakter utleier for mer informasjon.

Leie idrettshall til arrangement

Kommunens idrettshaller kan leies til kamper, turneringer og lignende arrangementer i helgene, eller i klubbens egen faste treningstid. Les mer om leie av idrettshaller og hvordan du søker.

Leie idrettshall og gymsal til øving og trening

Lag og foreninger kan leie øve- og treningstid i idrettshaller og skolenes gymsaler på faste tidspunkter i ukedagene. Utleie følger skoleåret. Les mer om leie av treningstid og hvordan du søker.

Leie lokale av privat utleier

Se oversikt over private utleiere.

Leie torgplass og uteareal

Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgsboder, vareutstillinger og markeringer. Les mer om hvordan du går fram for å leie torgplass og utearealer.