Utlån og leie av lokaler

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan søke om å låne eller leie kommunale lokaler og arealer. Det er også mulig å leie fra private aktører.

Vil du bruke innbyggertorgene til aktiviteter?

Innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv kan bruke innbyggertorgene til åpne arrangementer og aktiviteter.

Leie lokale til møte og selskap

Planlegger du et møte, et privat selskap eller et arrangement i privat regi eller for en forening, kan du låne eller leie lokaler av kommunen. Vi har lokaler for ulike anledninger.

Leie idrettshall til arrangement

Kommunens idrettshaller kan leies til kamper, turneringer og lignende arrangementer i helgene, eller i klubbens egen faste treningstid.

Leie idrettshall og gymsal til øving og trening

Lag og foreninger kan leie øve- og treningstid i idrettshaller og skolenes gymsaler på faste tidspunkter i ukedagene. Utleie følger skoleåret. 

Leie lokale av privat utleier

Leie torgplass og uteareal

Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgsboder, vareutstillinger og markeringer.