Leie arealer til stands, salgsboder og arrangementer

Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgboder, vareutstillinger, markeringer med mer.

Kommunen har egne retningslinjer for utforming og bruk av utearealer i tidligere Asker. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for innbyggerne.

  • På Asker torg kan du søke torgplass hele året.
  • Rett etter 17. mai vil lekeapparater settes ut og kunstgress legges på deler av Asker torg.
  • For deg som ønsker å søke torgplass for sommeren, er søknadsfrist 31. mars i søknadsåret.

Arealet kan først tas i bruk etter at Asker kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Prisen for leie avhenger av størrelse på areal, bruk av strøm og varighet på leieavtale og lignende.

Mobil salgsvogn/Foodtruck

Du trenger tillatelse for plassering av mobil salgsvogn/foodtruck på kommunal grunn. 

Maksimal totalvekt for kjøretøy som skal benyttes som salgsvogn må ikke overstige 3500 kilo. Anbefalte mål på kjøretøyet er: Lengde 5 m - Bredde 2 m - Høyde 2,5 m.

Hvis du skal ha servering fra mobil salgsvogn/Foodtruck må du også søke om serveringsbevilling.

Søk om plass foodtruck

Torgplass

Torghandel er tillat for salg av varer som ikke er plass- og arealkrevende på Asker torg (ved jernbanestasjonen). Søker du om torgplass over en lengere periode, får du tilgang til torgbod som skal benyttes. Størrelsen er 2,3 x 1,85 meter og er inkludert i leien.

Søknad om torgplass må inneholde:

  • beskrivelse av konsept
  • åpningstider
  • størrelse og utforming på boden
  • bilde/tegning/illustrasjon av boden
  • informasjon om eventuelt behov for strøm (type stikk / mengde strøm)

Send søknad om torgplass

Stand

Stands omfatter ikke salg.

Frivillige organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige kan arrangere smålotteri. En skoleklasse kan arrangere basar til inntekt for klasseturer. Eksempelvis regnes et kakelotteri hvor trekning skjer samme dag, som basar.

Plasser tildeles på Karls Nielsens plass, rett ved hovedinngangen til Trekanten senter.

I valgår er plassene på Karl Nielsens plass forbeholdt de politiske partiene i perioden fra 1. mai og frem til valget.

Leie av plass til stand er gratis.

Søknadsskjema standplass

Større arrangementer

Planlegger du større arrangementer som sykkelritt, tivoli, utekino, julemarkeder eller lignende må du ta kontakt med et innbyggertorg i god tid før arrangementet.

Dersom du skal gjennomføre et arrangement på offentlig sted må du melde i fra til politiet og til brannvesenet. 

Ved arrangementer som berører trafikkarealer skal det utarbeides en plan som viser omfanget og trafikkavvikling (kjøring og gangtrafikk).
For veiledning om dette, send e-post i god tid til merket "Samferdsel ved veiforvalter".

Se flere tips og råd på egen side for arrangører!

Delta på markedsdager

Hvis du vil delta med stand eller salgsbod i forbindelse med Askerdagene eller Sommerdager, ta kontakt med Asker sentrum AS.

Leie av idrettshaller og andre kommunale bygg

Les om leie av idrettshaller til arrangementer.

Friområder og andre arealer

Kommunen er generelt restriktive når det gjelder å låne/leie ut friarealer til arrangementer og lignende, for å sikre almenn tilgang.

Leie av scene Heggedal torg og park