Leie arealer til stands, salgsboder og arrangementer

Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgboder, vareutstillinger, markeringer med mer.

Kommunen har egne retningslinjer for utforming og bruk av utearealer i tidligere Asker. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for innbyggerne.

  • På Asker torg kan du søke torgplass hele året.
  • På Bakerløkka kan du søke torgplass fra mai til og med oktober.
  • Rett etter 17. mai vil lekeapparater settes ut og kunstgress legges på deler av Asker torg.
  • For deg som ønsker å søke torgplass for sommeren, er søknadsfrist 31. mars i søknadsåret.

Arealet kan først tas i bruk etter at Asker kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Prisen for leie avhenger av størrelse på areal, bruk av strøm og varighet på leieavtale og lignende.

Mobil salgsvogn/Foodtruck

Du trenger tillatelse for plassering av mobil salgsvogn/foodtruck på kommunal grunn. 

Maksimal totalvekt for kjøretøy som skal benyttes som salgsvogn må ikke overstige 3500 kilo. Anbefalte mål på kjøretøyet er: Lengde 5 m - Bredde 2 m - Høyde 2,5 m.

Søknadsskjema for plassering av mobil salgsvogn/Foodtruck er under utvikling.

Hvis du skal ha servering fra mobil salgsvogn/Foodtruck må du også søke om serveringsbevilling.

Torgplass

Torghandel er tillat for salg av varer som ikke er plass- og arealkrevende på Asker torg (ved jernbanestasjonen) og Bakerløkka (ved Asker kulturhus) i Asker sentrum.

De fleste plassene er 3x2 meter.

På Bakerløkka er det ikke tillatt med salg fra kjøretøy. Det er heller ikke lov å kjøre på tredekket for av- og pålessing.

Søknad om torgplass må inneholde:

  • beskrivelse av konsept
  • åpningstider
  • størrelse og utforming på boden
  • bilde/tegning/illustrasjon av boden
  • informasjon om eventuelt behov for strøm (type stikk / mengde strøm)

Send søknad om torgplass

Stand

Stands omfatter ikke salg.

Frivillige organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige kan arrangere smålotteri. En skoleklasse kan arrangere basar til inntekt for klasseturer. Eksempelvis regnes et kakelotteri hvor trekning skjer samme dag, som basar.

Plasser tildeles på Karls Nielsens plass, rett ved hovedinngangen til Trekanten senter.

I valgår er plassene på Karl Nielsens plass forbeholdt de politiske partiene i perioden fra 1. mai og frem til valget.

Leie av plass til stand er gratis.

Søknadsskjema standplass

Større arrangementer

Planlegger du større arrangementer som sykkelritt, tivoli, utekino, julemarkeder eller lignende må du ta kontakt med Innbyggerservice i god tid før arrangementet.

Dersom du skal gjennomføre et arrangement på offentlig sted må du melde i fra til politiet.

Ved arrangementer som berører trafikkarealer skal det utarbeides en plan som viser omfanget og trafikkavvikling (kjøring og gangtrafikk). Denne skal forhåndsgodkjennes av Kommunalteknisk avdeling.

Les mer om arrangementer på torg og i gatene i avsnitt 6 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.

Delta på markedsdager

Hvis du vil delta med stand eller salgsbod i forbindelse med Askerdagene eller Sommerdager, ta kontakt med Asker sentrum AS.

Leie av idrettshaller og andre kommunale bygg

Se egen side om leie av idrettshaller til arrangementer.

Friområder og andre arealer

Kommunen er generelt restriktive når det gjelder å låne/leie ut friarealer til arrangementer og lignende. Ta kontakt med Innbyggerservice for mer informasjon.