Har du planer om et arrangement?

Om du vil arrangere en liten konsert med alkoholservering eller en stor festival hvor du skal bygge scener og stenge gater, er det flere tillatelser som bør hentes inn og mye som må planlegges.

På denne siden finner du nyttige tips og lenker som hjelper deg i planleggingen av ditt arrangement.

Husk å legge inn ditt arrangement i kalenderen vår, Hva skjer i Asker.

Innganger

Meld fra til politi og brannvesen

Alle arrangementer på offentlig sted skal meldes inn til politiet og brannvesen. Noen arrangementer på offentlig sted har også søkeplikt.

Sikkerhet

Sikkerhetsplanlegging, veileder for sikkerhet ved arrangementer, ROS-analyse.