Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Nødnumre

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113
Legevakt - 116 117

Kontakt oss

Innganger

Viktig når du kontakter kommunen

Når du ønsker å kontakte kommunen på e-post eller med brev, er det noen viktige punkter du bør kjenne til før du sender post til oss.

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefonnumre til bruk ved akutte skader på veier, vannskader, trevelt, skader på kommunal bygg eller veiledning knyttet til psykisk helse.

Kontakt en ansatt

Her kan du finne kontaktinformasjon til ansatte i Asker kommune. Vi gjør oppmerksom på at vi inntil videre dessverre ikke har komplett informasjon ...

Meld om feil

Si fra om feil på veier, vann og avløp, lysmaster, om forurensning/miljø, m.m.

Innbyggerservice

Innbyggerservice hjelper deg med det meste innen kommunens tjenester. Du kan møte oss flere steder eller ta kontakt på telefon 66 70 00 00.