Nødnumre

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113
Legevakt - 116 117

Kontakt oss

Innganger

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefonnumre til bruk ved akutte skader på veier, vannskader, trevelt, skader på kommunal bygg eller veiledning knyttet til psykisk helse.

Kontakt en ansatt

Her kan du finne kontaktinformasjon til ansatte i Asker kommune. Vi gjør oppmerksom på at vi inntil videre dessverre ikke har komplett informasjon ...

Trafikksikkerhet

Opplever du områder langs de kommunale veiene som trafikkfarlige? Har du forslag som går på å forbedre trafikksikkerheten? Send oss en melding!