Nødnumre

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113
Legevakt - 116 117

Kontakt oss

Innganger

Meld om feil eller send inn forslag

Si fra om feil og mangler på veier, vann og avløp, lysmaster, om forurensning/miljø, sende oss forslag og/eller ønsker om forbedringer eller varsle...

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefonnumre til bruk ved akutte skader på veier, vannskader, trevelt, skader på kommunal bygg eller veiledning knyttet til psykisk helse.

Kontakt en ansatt

Her kan du finne kontaktinformasjon til ansatte i Asker kommune. Vi gjør oppmerksom på at vi inntil videre dessverre ikke har komplett informasjon ...