Barnevernvakten

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Du kan kontakte Barnevernvakten på kvelder og i helger gjennom hele året - også i høytider og ferier. Tilbudet er felles for Asker og Bærum, og holder til på Politihuset i Sandvika.