Lokaldemokrati i nye Asker

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene skal bidra til utvikling av lokalstedene i samhandling med de folkevalgte. Vil du være med?

Råd og utvalg

Oversikt over utvalgene og deres medlemmer med kontaktinformasjon.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers ukeplan med mer.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

For folkevalgte

Informasjon som er nyttig for de folkevalgte, blant reglementer, informasjon fra folkevalgtopplæringen med mer.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.