Lokaldemokrati i Asker

Innganger

Råd og utvalg

Oversikt over alle utvalg og deres medlemmer - med kontaktinformasjon.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

For folkevalgte

Reglementer, folkevalgtopplæring, tidligere møtekalendere/politiske saker med mer.