Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Koronasituasjonen og politisk møtevirksomhet

Som følge av koronasituasjonen er det enkelte endringer i gjennomføringen av politiske møter. Noen møter avholdes fremdeles digitalt for å ivareta smittevernhensyn, mens mange av møtene fra og med juni vil foregå i rådhuset. Sjekk møtekalender for informasjon de enkelte møtene. 

Lokaldemokrati i nye Asker

Innganger

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene skal bidra til utvikling av lokalstedene i samhandling med de folkevalgte. Vil du være med?

Råd og utvalg

Oversikt over alle utvalg og deres medlemmer - med kontaktinformasjon.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

Politisk styring

Politisk organisasjonskart, styrer og utvalg, De unges kommunestyre, reglementer.

For folkevalgte

Informasjon som er nyttig for de folkevalgte, blant reglementer, informasjon fra folkevalgtopplæringen med mer.