Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Lokaldemokrati i Asker

Innganger

Råd og utvalg

Oversikt over alle utvalg og deres medlemmer - med kontaktinformasjon.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.