Lokaldemokrati i Asker

Innganger

Råd og utvalg

Oversikt over alle utvalg og deres medlemmer - med kontaktinformasjon.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret som en forsøksordning i to år.

Ordførerens side

Les om Askers ordfører Lene Conradi, datoer for Lene-timen, ordførers kalender med mer.

Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er 11. september.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.

For folkevalgte

Reglementer, folkevalgtopplæring, tidligere møtekalendere/politiske saker med mer.