Presentasjoner fra politiske møter

Her finner du liste med lenke til presentasjoner holdt i ulike politiske møter i Asker kommune.

Mars 2024

 
 
 
 
 
 
 
 

Februar 2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar 2024:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desember 2023:

 
 
 
 

November 2023:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober 2023:

 
 
 

September 2023:

 
 
 

August 2023:

 

230822_Formannskap_Presentasjon_Informasjon om forløp BPA 

230816 UPB presentasjon Torstadbakken 58 

Juni 2023:

230620 KOM presentasjon fra plen til mat 

230620 FSK presentasjon sak 126 Temaplan samferdsel og mobilitet 

230614 UPB presentasjon Tofte brannstasjon 

230614 UPB presentasjon Føyka barnehage 

230614 UPB presentasjon Engebråten, Slemmestad 

230614 UPB presentasjon nye nettsider 

230614 UPB presentasjon selvkost for saksbehandlingsområder 

230614 UPB presentasjon Sætrebakken, felt B1 

230606 PSU presentasjon kompetanse og rekruttering 

230606 PSU presentasjon sykefravær 2020 - 2022 

230606 PSU presentasjon rapport likestilling og diskriminering 

230606 FSK investeringsseminar gebyr og brukerbetalinger 

230606 FSK presentasjon sak 105 investeringsprosjekter 

230606 FSK presentasjon sak 107 strategiske mål og økonomiske rammer 

230606 FSK presentasjon sak 112 Forslag til kommuneplanen for Asker 2023-20£5 - arealdelen - sluttbehandling 

230606 FSK presentasjon HP 2024-2027 

230601 utvalg samfunnstjenester Vinterdrift 2022-2023 ved Martin Martinsen

230601 utvalg samfunnstjenester presentasjon Status helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden ved Carla De Jung

230601 Utvalg samfunnstjenester presentasjon 1. tertial og strategiske mål og rammer ved Kristin Thoresen

230601 utvalg samfunnstjenester presentasjon Askers damanlegg ved Marius Gulbrandsen

230601 Utvalg samfunnstjenester presentasjon Temaplan samferdsel og mobilitet - høringsutkast - ledermøtet 31.05.23 ved direktør Ragnar Sand Fuglum

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Status etablering av innbyggertorg i Asker kommune

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Igangsatte tiltak innsatsområder strategier Kulturliv

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Kulturskolens fordypnings- og talentprogram

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Mulighetsstudien kulturskolen

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon Verbalforslag nr 7 og 8

230601 Utvalg medborgerskap Presentasjon 1. tertialrapport 2023

 
 

Mai 2023:

230531 UPB presentasjon kartlegging av omfang av byggefeil i Norge 

230531 UPB presentasjon reguleringsplan for Linlandveien 

230531 UPB presentasjon Taglugnveien 13 A 

230530 utvalg velferd presentasjon strategiske mål og rammer 2024-2027 ved Guri Stenvåg

230530 utvalg velferd presentasjon pårørende arbeid ved Bagstevold og Sett Gjessing

230530 utvalg velferd Presentasjon Kloppedalen BOS ved Gunnhild Goffeng

230530 utvalg velferd strategisk kompetanseplan ved Veslemøy R. Lerheim

230530 Utvalg for oppvekst Presentasjon Oppfølgning av tilsyn med internkontroll og aktivitetsplikten

230530 Utvalg Oppvekst Presentasjon Orientering Tilstandsrapport for barnevernet

230530 Utvalg Oppvekst Presentasjon 1. Tertialrapport 2023 - økonomi

230525 RPF presentasjoner Karrieresenteret og Plan for friluftslivet ferdselsårer...

230525 Ungdomsrådet Presentasjon Tilstandsrapport mai 2023

230525 Ungdomsrådet Presentasjon Kulturskolens fordypnings- og talentprogram

230525 Ungdomsrådet Presentasjon Tilstandsrapport barnehage

230525 Ungdomsrådet Presentasjon Engasjement, medvirkning og gode høringsprosesser

230525 ELD presentasjon folkehelseundersøkelsen 

230525 ELD presentasjon pårørendekoordinator og pårørendeprosjekt 

Presentasjon Slemmestad sentrum - lokalsamfunnsutvalget på Slemmestad 25.5.2023 

Presentasjon - Handlingsplan reiseliv og opplevelsesnæring 

230523 FSK presentasjon økonomi kommunedirektør 

230523 FSK presentasjon eierdag ABBR 

230523 FSK presentasjon eierdag Jobbhuset as 

230523 FSK presentasjon eierdag Asker Produkt as 

230523 FSK presentasjon eierdag Askerhalvøya Eiendom 

230523 FSK presentasjon eierdag Lindum Oredalen as 

230523 FSK presentasjon eierdag Asker og Bærum Vannverk IKS 

230523 FSK presentasjon eierdag Glitrevannverket IKS 

230523 FSK presentasjon eierdag Hurum Energi 

230523 FSK presentasjon eierdag Veas as 

230509 KOM presentasjon tematime nærdemokrati i Asker

230509 KOM presentasjon prinsipper for politisk struktur 2023 - 2027

230502 FSK presentasjon Campus Slemmestad

230502 FSK presentasjon tempelprosjekt Ravnsborg

April 2023:

230427 samfunnstjenester presentasjon Kunnskapsgrunnlag og førsteutkast ved Ingvild Hegrenæs

230427 samfunnstjenester presentasjon Innspill til HP2024-27 - samfunnstjenester

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap Temaplan Eiendom

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap. Sak tilskudd til mindre investeringer

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap. Bærekraftig idrett

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap Innspill til handlingsprogrammet

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap Nærdemokratiordninger etter høring

230427 Presentasjon Utvalg medborgerskap. Direktørens orienteringer.

230426 UPB presentasjon temaplan samferdsel og mobilitet - kunnskapsgrunnlaget

230426 UPB presentasjon Bjerkåsholmen 115

230426 UPB presentasjon Lensmannslia 30

230426 UPB Presentasjon av BN3 OG BN4 i Sætre

230425 velferd HP 2024-2027 innledning til sak innspill og prioriteringer

230425 velferd presentasjon orientering om brukerundersøkelse ved

230425 velferd presentasjon Temaplan Eiendom høring

230425 velferd presentasjon På lik linje - 2.gangsbehandling utvalg april 2023 ved Nanette M. Bohn

230425 velferd presentasjon fritid - aktivitetskalendere

230425 velferd presentasjon orientering om karrieresenteret

230425 Presentasjon Utvalg oppvekst SLT

230425 Presentasjon Utvalg oppvekst ÅRSRAPPORT 2022 - forebyggende Asker

230425 Presentasjon Utvalg oppvekst Brukerundersøkelse Avlastningstjenesten

230425 Presentasjon Utvalg oppvekst HP-seminar hovedutvalgene - felles skisse

230525 Presentasjon Utvalg oppvekst Søndre Borgen Bhg

230425 Presentasjon Utvalg oppvekst Temaplan Eiendom - høring

230420 ELD presentasjon Eldrerådet og boligprosjekter

230420 ELD presentasjon kunnskapsgrunnlag samferdsel

230420 ELD presentasjon høring HPK NOU i Eldrerådet

230420 Ungdomsrådet Presentasjon Kunnskapsgrunnlag

230420 Ungdomsrådet Presentasjon På lik linje - 2.gangsbehandling

230420 Ungdomsrådet Presentasjon Temaplan Eiendom - høring

230420 Ungdomsrådet Presentasjon Temaplan oppvekst 2.gangs behandling

230420 RPF og Ung.radet presentasjon Temaplan samferdsel og mobilitet Kunnskapsgrunnlag

230420 RPF presentasjon Knivsfjellveien 6

Presentasjon Kunnskapsgrunnlag temaplan samferdsel og mobilitet 

 
 
 
 

Mars 2023:

230330 IKPRAB presentasjon Oslofjordplanen

230330 IKPRAB presentasjon E18 Vestkorridoren

230323 medborgerskap presentasjon kulturskolen og undersøkelse frivillig lag og foreninger

230323 medborgerskap presentasjon sommeraktiviteter for barn og unge.

230323 medborgerskap presentasjon Prosjekt Spikkestad innbyggertorg

230323 medborgerskap presentasjon direktørens orienteringer 

230323 Utvalg samfunnstjenester presentasjon Temaplan Eiendom - Presentasjon 1. gangs behandling ved Anette Førland

230323 utvalg samfunnstjenester presentasjon Klimatiltak i byggeprosjekter status for arbeidet ved Kristine Iversby og Bente Støa

230323 utvalg samfunnstjenester Presentasjon mars saken 2023 ved Ragnar Sand Fuglum

230322 UPB presentasjon dispensasjon fra arealplan etter plan og bygningsloven

230322 UPB presentasjon temaplan naturmangfold

230322 UPB presentasjon områderegulering for Tofte sentrum nord /Tofte industriområde

230322 UPB presentasjon kryssutbedring Fv. 167 - Bleikervn_Røykenvn

230322 UTB presentasjon Blakstadmarka 26

230321 utvalg velferd presentasjon Årsrapport Velferd 2022 ved Anne Catrine Garder

230321 utvalg velferd årsrapport NAV 2022 ved Kåre Melsæther, NAV

230321 utvalg velferd presentasjon Årsrapport-status ved Lisa Kristine Hagen uten film

230321 Utvalgsmøte velferd presentasjon Årsrapport-status ved Lisa Kristine Hagen bare film

230321 utvalg velferd sak om omstilling og effektivisering ved direktør Aud Hansen

230321 Presentasjon Oppvekst Kapasitet og opptak i barnehage

230321 Presentasjon Oppvekst LSU Heggedal

230321 Presentasjon Oppvekst Direktørens orientering om FSK sak 49/23

230316 ELD presentasjonboligtrapp

230316 ELD presentasjon utdrag årsrapport velferd

230316 ELD presentasjon senior og psykisk helse rus

230316 ELD presentasjon teknologi

230314 FSK presentasjon Folkehelsekoordinator

230314 FSK presentasjon Sunne kommuner

230314 FSK presentasjon Befolkningsutvikling og boligproduksjon

230307 FSK presentasjon kommuneplanens arealdel

Februar 2023:

230215 UPB presentasjon reguleringsplan for Atelierhagen

230215 UPB presentasjon Retten til fri ferdsel og hvordan dette kan reguleres i planer

230214 Utvalg for Oppvekst Presentasjon Foreldre og elevundersøkelsen 2022

230214 Utvalg for Oppvekst Presentasjon Foreldreundersøkelse og Trivselsundersøkelse 2022

230214 Utvalg for Oppvekst Presentasjon Hvalstad skole 

230209 Ungdomsrådet presentasjon På lik linje - høring

230209 Ungdomsrådet presentasjon Oppsummering og evaluering av Askerkonferansen 2022

230209 Ungdomsrådet presentasjon Å høre til - Temaplan for oppvekst 

Presentasjon av Å høre til - temaplan for oppvekst - høring - Slemmestad 

Presentasjon - Lyset i hverdagen 

Presentasjon - Tofte LSU kollektivtrafikk 

Presentasjon temaplan Mestre hele livet - psykisk helse og rus 

230207 ELD presentasjon Glemt i eget hjem

230207 ELD presentasjon Status temaplan Eldreråd

230207 ELD presentasjon På lik linje - høring

230209 ELD presentasjon Innbyggertorgene innsats seniortilbud

230207 ELD presentasjon Digivenn

_Presentasjon av VBH 2023 (1) 

Presentasjon av Å høre til - temaplan for oppvekst - høring - Heggedal 

Presentasjon Tøyen Sportsklubb 

230207 FSK presentasjon småhusseminar kommuneplansjef

230207 FSK presentasjon Blakstad sykehus

230207 FSK presentasjon Vestre Viken HF

230207 FSK presentasjon Hvalstad skole

Januar 2023:

230124 FSK presentasjon finansforvaltning Asker kommune

230124 FSK presentasjon E18 og budsjett 2023

230124 FSK presentasjon E134

230119 medborgerskap presentasjon ungdomsløftet

230119 medborgerskap presentasjon effektkontrakt

230119 medborgerskap presentasjon Ett år med nye tilskuddsordninger

230119 medborgerskap presentasjon Direktørens orienteringer

230119 medborgerskap Tilleggsnotat Live-streaming av aktivitet i idrettshaller - My Game

230119 samfunnstjenester Forprosjekt og intensjonsavtale-Idrettshaller Røyken og Nesbru

230119 utvalg samfunnstjenester presentasjon status vannmålerprosjektet

230119 utvalg samfunnstjenester Avløpsløsning for Asker, Lier og Drammen (Lahell)

230119 samfunnstjenester NOTAT Live-streaming av aktivitet i idrettshaller - My Game

230118 UPB presentasjon reguleringsplan for Linlandveien 

230117 velferd og oppvekst presentasjon effektkontrakter

230117 velferd og oppvekst presentasjon Ungdomsløftet

230117 velferd og oppvekst presentasjon 1 gangs behandling temaplan på lik linje personer med funksjonsnedsettelse

230117 oppvekst presentasjon - Å høre til. Effektkontrakt. 1.gangsbehandling

230117 oppvekst presentasjon ungdomsløftet

230117 oppvekst presentasjon På lik linje 1.gangsbehandling

230112 Eldrerådet presentasjon Spørreundersøkelse Seniorkonferansen

230112 Eldrerådet presentasjon helsefremmende og forebyggende tjenester

230112 Eldrerådet presentasjon Klarspråk

230112 Eldrerådet presentasjon Digital veiledning - prosjektmidler fra Kommunal - og distriktsdepartementet

230112 ungdomsrådet og RPF Nav presentasjon Oversikt og erfaringer med unge utenfor arbeid og utdanning

230112 RPF og Ungdomsrådet presentasjon Møteplassene skaper vi sammen 

Presentasjon FSK 230110 KS internasjonale samarbeidsmuligheter

Presentasjon FSK 230110 Lahell

Desember 2022:

221206 FSK Notat Budsjettforlik mellom AP/SP og SV

221206 FSK Presentasjon NOU 2022 10 - Forslag til nytt inntektssystem

221206 FSK Presentasjon Norled

221206 FSK Presentasjon Norled 2

221206 FSK Presentasjon Månedsrapport oktober 2022

Temaplan Samferdsel og mobilitet presentasjon Slemmestad LSU 01.12.2022 

221201 samfunnstjenester presentasjon Temaplan Eiendom - Kunnskapsgrunnlag

221201samfunnstjenester presentasjon Lahell

221201 samfunnstjenester presentasjon Skiløyper

221201 samfunnstjenester presentasjon Handlingsplan reiseliv og opplevelsesnæring

221201 samfunnstjenester presentasjon Mulighetsstudie vannforsyning Asker sør

221201 samfunnstjenester spørsmål

221201 samfunnstjenester Kunnskapsgrunnlag for Temaplan Eiendom - Rom for livet 

Beredskap med22

Kremasjon og kremasjonsavgift

Presentasjon medborgerskap

Direktørens orienteringer hovedutvalg medborgerskap 01.12.22

Presentasjon - Handlingsplan reiseliv og opplevelsesnæring AKH uke 48- 22

November 2022:

Presentasjon UPB 221130 Reguleringsplan for boliger på Bispen

Presentasjon UPB 221130 Reguleringsplan for Åstadveien 10 og 12

Presentasjon UPB 221130 Leangveien 46 - innledning til sak 112-22

221129 velferd presentasjon Temaplan mestre hele livet-psykisk helse og rus

221129 velferd presentasjon utvalg Kreftkoordinators funksjon og rolle ved kreftkoordinator Eli Marie Fossum

221129 velferd presentasjon Asker og Bærum legevakt

221129 velferd presentasjon Prognose heldøgn omsorgsboliger personer med funksjonsnedsettelser 

Presentasjon OV 29.11.22 Mulighetsstudium Sætre skole 

221124 ELD presentasjon sak om ytringsfrihet

221124 ELD presentasjon med informasjonssnutter

221124 RPF Notat universell utforming til presentasjonen for nye Hvalstad skole

221124 RPF presentasjon arbeid og aktivitet Asker produkt

221124 RPF presentasjon nye Hvalstad skole

Presentasjon UR 221124 nye Hvalstad skole

Presentasjon UR 221124 Temaplan oppvekst

Presentasjon UR 221124 en åpen og opplyst offentlig samtale (innledning til sak 46/22 )

Presentasjon UR 221124 Kapasitet og organisering av skolehelsetjenesten (innledning til sak 47/22)

Presentasjon UR 221124 Ny barneskole og ungdomsskole i Sætre skolekrets (innledning til sak 48/22)

Presentasjon av mandat for temaplan samferdsel og mobilitet

Presentasjon FSK 221122 Askerholmen

Presentasjon FSK 221122 Kunnskapsgrunnlaget temaplan naturmangfold 

Presentasjon FSK 221122 Årsrapport personvernombudet

Presentasjon FSK 221122 Kommunedirektør om HP

Presentasjon FSK 221122 Kommunedirektør om HP

Presentasjon FSK 221108 Mulighetsstudium Sætre skole

Presentasjon FSK 221108 Samfunnsutvikling

Presentasjon FSK 221108 Santos as

03.11.2022 Samfunnstjenester Klimasats 2022 - status presentasjon ved Bjørn Nordby

03.11.2022 Samfunnstjenester Mellomromsprosjektet - presentasjon ved Kim Horntvedt

03.11.2022 samfunnstjenester Vedlikehold av kommunale uteområder presentasjon ved Erling Guderud

03.11.22 Samfunnstjenester Stopp gjengroingen av Asker ved Silje Klo Hansen

03.11.2022 samfunnstjenester Handlingsplan plast 2 ved Kaia Wøien Nicolaisen

221102 UPB presentasjon Innledning til sak 103/22 - Kjøyafaret 42

221102 UPB presentasjon temaplan naturmangfold - Kunnskapsgrunnlaget

01.11.22 velferd Utdrag fra halvårsrapport Velferd 2022 ved Anne Catr. Garder

011122 Velferd presentasjon Halvårsrapport-status uten notater ved rådgiver Lisa Hagen

01.11 Velferd Sykefraværet i velferd - utvalgsmøte 1. november 2022

01.11.2022 Velferd presentasjon innspill til strategier temaplan på lik linje ved Nanette Mia Bohn

Oktober 2022:

221027 ELD presentasjon mandatsak samferdsel

221027 ELD presentasjon Søndre Borgen Helsehus

221027 ELD presentasjon Innbyggerpanel til rådene

Presentasjon_ frivillighet organisering 

27.10.22 Felles Presentasjon RPF og Ung mandatsak samferdsel og mobilitet

27.10.22 Felles presentasjon med RPF Lansering av Innbygger panel

27.10.22 Presentasjon RPF byggeprosjekter ny søndre Borgen barnehage idrettshaller Røyken og Nesbru

27.10.22 Presentasjon RPF Mellomromsprosjektet på Risenga 

Presentasjon Heggedal lokalsamfunnsutvalg 27.10 - status kommuneplan, sykehjem, skole og Yggeset 

Presentasjon FSK 251022 Innbyggerpanel

Presentasjon FSK 251022 VIV

Presentasjon FSK 251022 Regional plan ATP

Presentasjon FSK 251022 Sem gjestegård med tilliggende bebyggelse og arealer

Presentasjon FSK 251022 Anskaffelsesplattformen Bærekraftige anskaffelser i Asker

Presentasjon FSK 251022 økonomi

Presentasjon Røyken næringspark ved Lene Evensen Førde

Presentasjon samferdsel E134

Presentasjon Lahell og Åros

Presentasjon heldøgnsomsorg eldre

Presentasjon strømsparing

Presentasjon innledning økonomisaker

September 2022:

Presentasjon HP 2023-2026 til 29.02.2022 Utvalgt for Samfunnstjenester

Presentasjon høring Mestre hele livet 29.09.2022 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Temaplan naturmangfold Kunnskapsgrunnlaget 29.09.2022 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Lahell og Åros - 29.9 utvalg samfunnstjenester

Presentasjon Småbåthavner på kommunal grunn 29.09.22 utvalg samfunnstjenester

29.09.2022 Handlingsprogram 2023-2026 - presentasjon utvalg for medborgerskap

Presentasjon - innledning til sak 87/22 - Klage på vedtak om godkjent arealoverføring med vilkår - Nordre Åros vei 29

Presentasjon Heldøgnsomsorg eldre utvalg velferd 27.09

Presentasjon av Boligtrapprapport fase to - 27.09.2022 Utvalg for velferd ved Dag Erik Johnsen

Presentasjon Fastlegeordningen i Asker kommune 27.09.22 i utvalg velferd ved Ann Helen Arnestad og Meera Grepp

Presentasjon HP 2023-2026 kommunedirektørens forslag til HP ved direktør Aud Hansen

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 til råd og utvalg 27.09 vede Lars Bjerke

Presentasjon til sak Innledning 2. tertial ved Anne Lise Wibstad

Fremdrift vedtak august 2022

Kunnskapsgrunnlag temaplan - utvalg oppvekst 27. september

Kompetanseplanen utvalgsmøtet 270922

HP 2023-2026 Oppvekstutvalget 27.9.22

Presentasjon høring Mestre hele livet 

HP-presentasjon 2023-2026 Rådet for funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet 22. september 2022

Innsatsområder og strategier_temaplan psykisk helse og rus

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 til Eldrerådet 22. september 2022

Presentasjon Helsefremmende hjemmebesøk Asker eldreråd 220922

Presentasjon velferdsteknologi

Presentasjon Temaplan mestre hele livet høring i rådene

Presentasjon HP-presentasjon 2023-2026 ved Katrine Bolsø 22.09.22 for Råd for funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet

Presentasjon Temaplan Mestre hele livet - høring ved Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen 22.09.22 RPF og Ung.radet

Presentasjon av budsjett- og handlingsprogram 2023-2026 - lokalsamfunnsutvalgene 2022.pptx - Gjenopprettet automatisk (002) 

 

Presentasjon HP 2023-2026 til Formannskapsmøte 20. september 2022

Presentasjon AskersHus

Presentasjon Behov for strømstøtte til næringslivet i Asker

Presentasjon - NOU 2022: 3 På trygg grunn

Presentasjon - innledning til sak 176/22 Nedre Sem Låve - fremleggelse av forprosjekt og revidert kostnadsramme.

Presentasjon - innledning til sak 181/22 Hvalstad skole - fremleggelse av forprosjekt og kostnadsramme.

HU MB 01.09.22 Direktørens orientering

01.09.22 Utvalg Mulighetsstudie Søndre Borgen barnehage

Friby Asker Liv og Ole Kristian

Temaplan Digi og smart bruk av teknologi - pres U_medborgerskap – spisset

1... Presentasjon til utvalg medborgerskap 1.september 2022. Status og orientering tilskuddsordninger

Temaplan Digi og smart bruk av tek - pres U_m_borg_skap og samf tj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 2022:

Presentasjon gebyrregulativ byggesak

Presentasjon - innledning tematime 31.8. 2022

Presentasjon - Selvkost

Presentasjon service og effektivitet

Presentasjon - NOU 3 på trygg grunn

220830 velferd Presentasjon Temaplan Mestre hele livet - temaplan for psykisk helse og rus 1. gangs behandling ved rådgivere Kristin Opsahl og Dag Erik Johnsen

Presentasjon Knivsfjellveien rev1 ved Klaus Øiseth

220830 Velferd Presentasjon Temaplan Digi og smart bruk av teknologi - ved Pål A. Gaure

Presentasjon Kunnskapsgrunnlag temaplan til personer med nedsatt funksjonsevne ved rådgiver Nanette Mia Bohn