Meld om feil og mangler

Her kan du melde inn feil og mangler som gjelder vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, veier og friområder. 

Ved akutte tilfeller bør du heller ringe en vakttelefon (se nedenfor).

Meld feil og mangler - velg område/tema:

Akutte tilfeller - beredskapstelefoner

Vil du heller melde fra om akutte tilfeller, finner du vakt- beredskapstelefoner her.

Øvrige tilbakemeldinger og kontaktinformasjon

Hvis du vil gi oss andre tilbakemeldinger, forbedringsforslag, varsle om mistanke om korrupsjon e.l., eller ønsker du å kontakte oss på annen måte, kan du gå til vår

Kontakt oss-side