Om Asker kommune

Innganger

Styring og verdier

Handlingsprogram, budsjett, strategiske planer, innovasjon, digitalisering, eierstyring, verdier og etiske retningslinjer.

Jobb hos oss

Ledige stillinger, karrieremuligheter, lærlinger, arbeidsgiverpolitikk.

Fakta om Asker

Kommunefakta med folketall og andre tall om innbyggere i Asker.

Askermagasinet

Askermagasinet er kommunens informasjonsmagasin, og sendes i papirform til alle innbyggere. Her kan du lese magasinet digitalt.

Innbyggerpanel

Delta i digitale spørreundersøkelser eller fysiske workshops om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Se resultater fra tidligere undersøkelser.

Priser kommunale tjenester

Her finner du en oversikt over satser og gebyrer i kommunen, i tillegg til priser og betaling for leie av lokaler og anlegg.

Beredskap

Les om kommunens beredskapsarbeid, tilfluktsrom, jodtabletter, atomberedskap og råd om egenberedskap.

Digital post

Opprett en digital postkasse for å motta digital post fra Asker kommune.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er kommunens eget advokatkontor. Kontoret består av fem advokater i tillegg til kommuneadvokaten.

Borgerlig vielse (vigsel)

I Asker kommune gjennomføres borgerlig vielser på fredager klokken 12.00-15.30 i et eget rom i  første etasje i Asker rådhus.

Askerfilm

Se filmen om Asker som ble laget i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020.

Designmanual

Logo, kommunevåpen, farger, skrifttyper, bildestil m.m.

Innovasjon og digitalisering

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling.