Om Asker kommune

Innganger

Fakta om Asker

Kommunefakta med folketall og andre tall om innbyggere i Asker.

Askermagasinet

Askermagasinet er kommunens informasjonsmagasin, og sendes i papirform til alle innbyggere. Her kan du lese magasinet digitalt.

Ny kommuneplan 2020 - 2032

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy. Ny kommuneplan for Asker 2020 - 2032 er under utarbeidelse.

Innovasjon og digitalisering

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling.

Jobb hos oss

Ledige stillinger, karrieremuligheter, lærlinger, arbeidsgiverpolitikk.

Viktig når du kontakter kommunen

Når du ønsker å kontakte kommunen på e-post eller med brev, er det noen viktige punkter du bør kjenne til før du sender post til oss.

Digital post

Opprett en digital postkasse for å motta digital post fra Asker kommune.

Personvernerklæring

Som kommune er vi forpliktet til å lagre opplysningene på en lovlig og sikker måte. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke...

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er kommunens eget advokatkontor. Kontoret består av fem advokater i tillegg til kommuneadvokaten.

Borgerlig vielse (vigsel)

1. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten fra domstolene. I Asker kommune gjennomføres vielsene på fredager kl. 12.00-15.3...

Askerfilm

Se filmen om Asker som ble laget i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020.