Om Asker kommune

Innganger

Styring og verdier

Handlingsprogram, budsjett, strategiske planer, innovasjon, digitalisering, eierstyring, verdier og etiske retningslinjer.

Åpenhet, innsyn og medvirkning

Innsyn i postlister, byggesaker og politiske saker, Innbyggerpanelet, brukerundersøkelser, rapporter, anskaffelser, medvirkning og påvirkning.

Jobb hos oss

Ledige stillinger, karrieremuligheter, lærlinger, arbeidsgiverpolitikk.

Askermagasinet

Askermagasinet er kommunens informasjonsmagasin, og sendes i papirform til alle innbyggere. Her kan du lese magasinet digitalt.

Priser kommunale tjenester

Her finner du en oversikt over satser og gebyrer i kommunen, i tillegg til priser og betaling for leie av lokaler og anlegg.

Digital post

Opprett en digital postkasse for å motta digital post fra Asker kommune.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er kommunens eget advokatkontor. Kontoret består av fem advokater i tillegg til kommuneadvokaten.

Borgerlig vielse (vigsel)

I Asker kommune gjennomføres borgerlig vielser på fredager klokken 12.00-15.30 i et eget rom i  første etasje i Asker rådhus.

Askerfilm

Se filmen om Asker som ble laget i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020.

Språkprofil

Fem prinsipper for klart og forståelig språk, hvordan skrive korrekt, råd for skriving i ulike sjangre.

Designmanual

Logo, kommunevåpen, farger, skrifttyper, bildestil m.m.

Innovasjon og digitalisering

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling.
Se hva vi gjør på Instagram!
Følg kommunen på Facebook!