Språkprofil for Asker kommune

Klarspråk hjelper oss å kommunisere godt med alle vi skriver til – innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og politikere. Derfor skal kommunens tekster være klare, korrekte og tilpasset målgruppen, slik det står i § 9 i språkloven.

Språkprofilen til Asker kommune er todelt.

Del 1 handler om fem prinsipper for klart og forståelig språk.

Del 2 handler om å skrive korrekt (tegnsetting og rettskriving).

Innganger