Vi skal skrive forståelige og nyttige tekster

Slik skriver vi - Språkprofil for Asker kommune

Språket er vårt viktigste arbeidsverktøy. Vi bruker det hver dag, blant annet i vedtak, brev, e-poster, saksframlegg, planer, strategier og nettekster.

Målet med denne språkprofilen er å hjelpe oss i Asker kommune til å skrive enda bedre tekster. Språkprofilen gjelder for alle tekstene vi skriver, til alle målgrupper. Både enkeltpersoner, fagfolk, kollegaer, politikere og samarbeidspartnere skal forstå det vi skriver.