Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.
Veggmaleri Borgen innbyggertorg
Veggmaleri Borgen innbyggertorg

Hva er et innbyggertorg?

Innbyggertorgene skal være:

 • Åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer.
 • Et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler.
 • Et sted hvor du kan få tjenestene nær der du bor. Du kan bestille time med saksbehandler, møte innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på aktiviteter.
 • En arena for nærdemokratiordninger.
 • Basert på engasjement fra nærmiljøet. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

Dagens seniorsenter og deres aktiviteter blir videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

Innbyggerservice

Servicetorget har endret navn til innbyggerservice, og blir en sentral aktør på samtlige innbyggertorg. De blir å treffe på Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Heggedal, Borgen og Asker i løpet av 2020. I Slemmestad blir det et tilbud fra 2021. 

For hvem?

Innbyggertorgene er for alle. Det er møtested hvor det er godt å være enten du har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere. Mange av aktivitetene er gratis. Sjekk innbyggertorget nær deg.

I samhandling med innbyggerne skal disse husene fylles med aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet. Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs når innbyggertorgene skapes. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov. Møteplassen skaper vi sammen.

Hvorfor innbyggertorg?

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Asker kommune har en egen direktør for medborgerskap i ledergruppen. Trolig den første stillingen i sitt slag i Norge. Asker har en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og engasjement gjennom utvikling av nærdemokrati og nye samhandlingsarenaer.

Nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 17 «Samhandling for å nå målene» er særlig relevant for tanken bak innbyggertorgene.

Engasjer deg 

På innbyggertorget finner du mange andre som gjør en frivillig innsats. Men, innbyggertorget trenger stadig flere frivillige - som vertskap og tilretteleggere og idemakere.

Å være frivillig er noe sosialt, og kan være et godt springbrett for videre arbeid. På innbyggertorget er det du og de andre, sammen med ansatte bestemmer hva som skal skje.

Kommunen legger til rette for lokaler og muligheter - slik at du og dere kan danse, spille bridge, trene sammen, gå tur, høre foredrag, spise god mat, lese aviser og bøker, teaterskole, lære deg data, eller rett og slett bare ta en kaffe med en god venn.

Ta kontakt med ditt lokale innbyggertorg for å melde deg som frivillig.

Sætre innbyggertorg

Innbyggertorget på Sætre skal bli en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få...

Slemmestad innbyggertorg

Innbyggertorget på Slemmestad skal bli en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også ...

Spikkestad innbyggertorg

Innbyggertorget på Spikkestad skal bli en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også ...

Asker innbyggertorg

Asker innbyggertorg skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få ulike...

Tofte innbyggertorg

Innbyggertorget på Tofte skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få...

Borgen innbyggertorg

Innbyggertorget på Borgen skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få...

Holmen innbyggertorg

Innbyggertorget på Holmen skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få...

Når åpner innbyggertorgene?

 1. Fullført:

  2015

  Heggedal innbyggertorg. Flytter til nye lokaler i januar 2021.

 2. Fullført:

  2018

  Borgen innbyggertorg

 3. Fullført:

  2019

  Asker sentrum innbyggertorg. Er i drift som Kulturhjørnet og utvider etter hvert.

 4. Fullført:

  2020

  Tofte innbyggertorg. Starter prosjektkontor i midlertidige lokaler i januar.

 5. Fullført:

  2020

  Holmen innbyggertorg. Blir en utvidelse av seniorsenteret. Innbyggerservice er på plass fra januar.

 6. Ikke fullført:

  2020

  Sætre innbyggertorg. Prosjektkontoret er i gang fra januar, resten åpner mot slutten av året.

 7. Ikke fullført:

  2020

  Spikkestad innbyggertorg. Åpner prosjektkontor med innbyggerservice i januar.

 8. Ikke fullført:

  2021

  Slemmestad innbyggertorg