Velkommen til innbyggertorgene!

I Asker har vi syv, snart åtte innbyggertorg. Innbyggertorgene er møteplasser vi skaper sammen, og de er kommunen nær der folk bor.

Leter du etter Servicetorget/Innbyggerservice?

Fra 1. mars 2022 treffer du medarbeidere fra tidligere Servicetorget og Innbyggerservice rundt om på alle de syv innbyggertorgene våre. Nå er informasjon og veiledning om kommunens tjenester enda mer tilgjengelig for alle innbyggere som ønsker å treffe oss fysisk. Les mer om våre tjenester og åpningstider under det enkelte innbyggertorg.

Vi treffes også og på telefon 66 70 00 00 som tidligere mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 08.00 - 15.30 og torsdag klokka 10.00 - 15.30.

Leter du etter seniorsentrene?

De tidligere seniorsentrene og deres aktiviteter ble videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

Vil du bruke innbyggertorgene til aktiviteter?

Asker kommune ønsker at innbyggertorgene fylles med aktivitet og opplevelser. Derfor kan innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv bruke innbyggertorgene til åpne arrangementer og aktiviteter – til glede for nærmiljøet.

Her finner du informasjon om fremgangsmåte.

Oversikt over aktiviteter og arrangementer

Oversikt over aktiviteter og arrangementer i Asker, også det som skjer på vårt innbyggertorg, finner du i vår kalender Hva skjer i Asker.

Vil du vite mer om frivillighetsarbeid?

Har du lyst til å være frivillig, men trenger mer informasjon,  kan du lese mer her.

Hvorfor har vi innbyggertorg i Asker? 

Vil du vite mer om hvorfor vi har innbyggertorg i Asker, kan du lese mer her.

Asker innbyggertorg

Asker innbyggertorg er en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne våre - på tvers av kulturer og generasjoner.

Borgen innbyggertorg

Innbyggertorget på Borgen er en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner.

Tofte innbyggertorg

Innbyggertorget på Tofte skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle.

Sætre innbyggertorg

Innbyggertorget på Sætre skal bli en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner.

Heggedal innbyggertorg

Innbyggertorgene er kommunens arena for samarbeid med frivilligheten, kommunal veiledning og kulturelt påfyll i nærmiljøene. Tanken bak...

Holmen innbyggertorg

Innbyggertorget på Holmen er en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner.

Nytt om innbyggertorg

Bruk av lokaler på innbyggertorgene

Asker kommune ønsker at innbyggertorgene fylles med aktivitet og opplevelser. Derfor kan innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv bruke...