Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg

Kontaktinfo

Åpningstider

Innbyggertorget er bemannet:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
klokka 08.00 - 15.30
Torsdag klokka 10.00 - 15.30

Enkel byggesaksveiledning
Torsdager i oddetallsuker klokka 10.00 - 12.00 (Drop-in)

Telefon
91 00 68 79
Sentralbord og veiledning på telefon:
66 70 00 00
E-post
Besøksadresse
Vestre Strandvei 3
3482 Tofte

Innbyggertorget på Tofte er en møteplass vi skaper sammen og det er kommunen nær der folk bor.

Her får du veiledning i kommunale tjenester, og du kan være med på aktiviteter i regi av ulike aktører.

For at så mange som mulig skal ha lyst til å bruke innbyggertorget, uavhengig av interesser, alder og kjønn, ønsker vi at innbyggerne engasjerer seg i utviklingen av torget og bistår med å fylle det med aktiviteter.

Tofte innbyggertorg åpnet i midlertidige lokaler i januar 2020. Dere finner oss under biblioteket. I første omgang åpner vi disse nye lokalene for å gi informasjon og  veilede i kommunens tjenester. Tofte blir i praksis et innbyggertorg under tre tak med biblioteket, Tofte samfunnshus og Skoledalen 3.

Informasjon og veiledning

Vi forsøker å hjelpe deg med det meste innen kommunens tjenester, der du enten får løst oppgaven din hos oss, eller vi hjelper deg videre til rette instans.

Du kan få informasjon og veiledning om kommunens tjenester ute på innbyggertorgene i åpningstiden, eller ved å ringe oss på 66 70 00 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00 - 15.00 og torsdag klokka 10.00 - 15.00.

Du kan også

For spørsmål det finnes svar på - på nettsidene våre, kan du hele døgnet spørre kommunens digitale chatbot "Kommune-Kari". Hun veileder deg til rette sted. Du finner "Kommune-Kari" nederst til høyre på nettsiden.

På innbyggertorgene får du:

Etter avtale i Asker sentrum - eller som "drop in" i Sætre kan du ta

Våre veiledere gir også tilbakemelding per e-post etter innsendt

Enkel byggesaksveiledning

Torsdager i oddetallsuker fra klokka 10.00 – 12.00 kan du få enkel byggesaksveiledning hos oss. (fra 13. april hver torsdag). Veiledningen varer i inntil 15 minutter og det er bare å møte opp, ingen timebestilling. 

Her kan du lese mer om byggesaksveiledning på innbyggertorgene

Lokalsamfunnsutvalget 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret og er opprettet som en forsøksordning i to år. Her finner du lokalsamfunnsutvalg:

  • Heggedal lokalsamfunnsutvalg (Heggedal)
  • Slemmestad lokalsamfunnsutvalg (Slemmestad og Vollen)
  • Tofte lokalsamfunnsutvalg (Tofte, Filtvet, Holmsbu og Kana)

Her kan du lese mer om lokalsamfunnsutvalgene.

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet?

Se hva som skjer hos oss: