Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innbyggertorg og Innbyggerservice stengt for besøkende

For å redusere faren for smitte av koronavirus er innbyggertorgene og Innbyggerservice dessverre stengt for publikumsbesøk inntil videre.

Vi kan kontaktes på telefon 66 70 00 00

 

Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg
Tofte innbyggertorg

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Telefon
66 70 00 00
Besøksadresse
Vestre Strandvei 3
3482 Tofte

Innbyggertorget på Tofte skal være en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få ulike kommunale tjenester nær der du bor.

Innbyggertorget er et sted hvor du også kan få ulike tjenester nær der du bor.

Her kan du møte Innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på aktiviteter i regi av ulike aktører.

For at så mange som mulig skal ha lyst til å bruke innbyggertorget, uavhengig av interesser, alder og kjønn, ønsker vi at innbyggerne engasjerer seg i utviklingen av torget og bistår med å fylle det med aktiviteter.

Tofte innbyggertorg åpner i midlertidige lokaler i januar 2020. Dere finner oss under biblioteket. I første omgang åpner vi disse nye lokalene med fokus på innbyggerservice. Tofte blir i praksis et innbyggertorg under tre tak med biblioteket, Tofte samfunnshus og Skoledalen 3.

Lokalsamfunnsutvalget 

Tofte skal opprette et eget lokalsamfunnsutvalg. Det skal være en arena for nærdemokratiske ordninger, og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet. 

Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Her kan du lese mer eller engasjere deg i lokalsamfunnsutvalget.

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet? Send en e-post til

GettyImages-944232790.jpg