Områdeforum - ny ordning for nærdemokrati

Er du engasjert i lokalsamfunnet ditt? Ønsker du å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet sammen med andre? Nå kan du bli med på etableringen av ditt lokale områdeforum.

Samtale rundt møtebordet
Foto: Elin Eike Worren

Kort fortalt

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som bor i Asker å engasjere deg, delta og påvirke saker som angår ditt nærområde. Derfor etableres det nå åtte områdeforum rundt om i Asker. Dette er Askers nye nærdemokratiske ordning. Vi arrangerer folkemøter i hvert av områdene.

Områdeforumene blir lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen. Gjennom områdeforumene kan engasjerte innbyggere og organisasjoner møtes for å finne gode løsninger for sitt område. Her kan de også ha dialog med kommunen om saker som gjelder sine lokalsamfunn.

Hvert av områdeforumene disponerer 250.000 kroner i året.

Hvordan organisere et områdeforum? 

De åtte områdeforumene skal til sammen dekke hele kommunen. Grensene mellom de ulike forumene er et utgangspunkt, med mulighet for endringer når områdeforumene får organisert seg. Innbyggertorgene stiller med lokaler og kontaktperson som bidrar med hjelp og støtte underveis, om de ønsker det. Områdeforumene organiseres som frivillige organisasjoner. 

Hva kan et områdeforum engasjere seg i?

Områdeforumene bestemmer selv hva de vil engasjere seg i, men de kan for eksempel:

 • ta initiativ til - og gjennomføre nærmiljøprosjekter
 • ta opp saker som engasjerer lokalsamfunnet med politikere og kommuneadministrasjonen
 • invitere kommunen til informasjonsmøter om temaer som opptar lokalsamfunnet
 • komme med høringsinnspill i saker som opptar lokalsamfunnet

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Hva kan områdeforum bidra til?

 • et levende nærdemokrati i hele Asker
 • engasjerte innbyggere og organisasjoner finner enklere sammen
 • gode krefter lokalt tar initiativ til prosjekter og finner løsninger for lokalsamfunnet sammen
 • hvert lokalsamfunn har et talerør inn til kommunen og politikerne

Hvordan etablere et områdeforum?

Vi inviterer til informasjonsmøte, såkalt folkemøte, i hvert av de åtte områdene. Møtene er på innbyggertorgene eller i nærheten. Her kan alle delta, uansett om de bor i nærområdet eller ikke, og være med helt fra begynnelsen med etablering av områdeforum i sitt lokalsamfunn.

På folkemøtet får du vite mer om områdeforum, stille spørsmål og treffe andre engasjerte innbyggere.

Vi holder en workshop på folkemøtet, der vi hjelper til med hvordan dere kan danne arbeidsgrupper, som igjen kan jobbe videre med etablering av områdeforumet. Her kan du være med på å bestemme veien videre.

Kontaktinformasjon og når og hvor det blir folkemøter, finner du lenger ned på siden. Etterhvert finner du også mer informasjon om det enkelte  folkemøte ved å søke på "områdeforum" i kalenderen "hva skjer i asker.

Kommunen bistår med hjelp og støtte, men det er opp til dere som engasjerer dere, å bestemme hvordan områdeforumet skal være.

Når og hvor er folkemøtene?

Høsten 2023 ble det holdt folkemøter på Tofte og i Sætre. Ønsker du å komme i kontakt med arbeidsgruppene som jobber med å etablere områdeforum i disse to områdene, eller vil snakke med kommunens kontaktperson for hvert av disse områdene?

Tofte 
For områdene rundt Tofte, Holmsbu, Kana, Rødtangen og Filtvet.
E-post:
Telefon: 91 00 68 79

Sætre
For områdene rundt Sætre, Storsand, Åros og Klokkarstua.
E-post:
Telefon: 94 84 87 31

Folkemøter vinteren 2024

Vinteren 2024 holder vi folkemøter i de seks andre områdene.

 • Torstad ungdomsskole - onsdag 24. Januar klokka 17.00-19.30.
  For områdene rundt Nesøya-Holmen
  (Nesøya nord, Nesøya sør, Mellom-Nes, Billingstadsletta, Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås)

 • Borgen ungdomsskole - mandag 29. januar klokka 17.00-19.30.
  For områdene rundt Borgen-Drengsrud
  (Borgen, Vardåsen, Drengsrud)

 • Asker kulturhus - onsdag 31. januar klokka 17.00-19.30.
  For områdene rundt Asker sentrum
  (Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad)

 • Midtbygda skole - tirsdag 6. februar klokka 17.00-19.30.
  For områdene rundt Spikkestad-Røyken-Midtbygda-Hyggen
  (Spikkestad, Lahell, Røyken, Midtbygda, Hyggen)

 • Heggedal innbyggertorg - torsdag 15. februar kl. 17.00-19.30.
  For områdene rundt Heggedal-Dikemark.
  (Dikemark, Heggedal, Gjellum)

 • Slemmestad MEK - tirsdag 27. februar klokka 17.00-19.30.
  For områdene rundt Slemmestad-Vollen.
  (Vollen, Bjerkås, Slemmestad,
  Fossum, Bødalen, Nærsnes)

Ønsker du mer informasjon om områdeforum generelt eller har spørsmål om de kommende seks folkemøtene, send oss en e-post:

Nyttige verktøy for å starte en forening

Her på nettsiden til Frivillighet Norge, får du råd og verktøy til hvordan du kan starte og drive en organisasjon.

Forskningsrapport

Asker har tidligere hatt en prøveordning med lokalsamfunnsutvalg i tre av kommunens lokalsamfunn. Med samme mål om å styrke nærdemokratiet som Områdeforum. Universitetet i Sørøst-Norge har fulgt prøveordningen.