Områdeforum - ny ordning for nærdemokrati

Er du engasjert i lokalsamfunnet ditt? Ønsker du å påvirke utviklingen av lokalsamfunnet sammen med andre? Nå kan du bli med på etableringen av ditt lokale områdeforum.

Samtale rundt møtebordet
Foto: Anders Sjåvik

Kort fortalt

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som bor i Asker å engasjere deg, delta og påvirke saker som angår ditt nærområde. Derfor etableres det nå åtte områdeforum rundt om i Asker. Dette er Askers nye nærdemokratiske ordning. 

Høsten og våren 2023/2024 arrangerte vi folkemøter åtte steder i Asker. Der informerte vi om den nye nærdemokratiske ordningen "områdeforum" og om hvordan innbyggerne, sammen med andre, kan være med å påvirke det som skjer i sitt nærmiljø. Det tilrettelegges for områdeforum åtte steder i Asker.

Etableres som frivillig organisasjon

Områdeforumene etableres som frivillige organisasjoner, av og med innbyggerne. Områdeforumene blir lokalsamfunnets felles talerør inn til kommunen. Gjennom områdeforumene kan engasjerte innbyggere og organisasjoner møtes for å finne gode løsninger for sitt område. Her kan de også ha dialog med kommunen om saker som gjelder sine lokalsamfunn.

Hvert av områdeforumene får et årlig tilskudd av kommunen. I 2024 er tilskuddet på kr 50.000, som de kan bruke til det beste for lokalsamfunnet.

Hvem, hva, hvor om områdeforum

Hvor skal områdeforumene etableres?

De åtte områdeforumene skal til sammen dekke hele kommunen. Grensene mellom de ulike forumene er et utgangspunkt, med mulighet for endringer når områdeforumene får organisert seg. Se oversikt lenger ned på siden.

Innbyggertorgene stiller med lokaler og kontaktperson som bidrar med hjelp og støtte underveis, om de ønsker det. Områdeforumene organiseres som frivillige organisasjoner. 

Hva kan et områdeforum engasjere seg i?

Områdeforumene bestemmer selv hva de vil engasjere seg i, men de kan for eksempel:

  • ta initiativ til - og gjennomføre nærmiljøprosjekter
  • ta opp saker som engasjerer lokalsamfunnet med politikere og kommuneadministrasjonen
  • invitere kommunen til informasjonsmøter om temaer som opptar lokalsamfunnet
  • komme med høringsinnspill i saker som opptar lokalsamfunnet
Hva kan områdeforum bidra til?
  • et levende nærdemokrati i hele Asker
  • engasjerte innbyggere og organisasjoner finner enklere sammen
  • gode krefter lokalt tar initiativ til prosjekter og finner løsninger for lokalsamfunnet sammen
  • hvert lokalsamfunn har et talerør inn til kommunen og politikerne
Hva foregikk på folkemøtene?

Vi inviterte til informasjonsmøter, såkalt folkemøter, i hvert av de åtte områdene. Møtene var på innbyggertorgene eller i nærheten. Her kunne alle delta, uansett om de bor i nærområdet eller ikke.

På folkemøtet fikk de vite mer om områdeforum, stille spørsmål og treffe andre engasjerte innbyggere. Her fikk de mulighet til å være med helt fra begynnelsen å etablere områdeforum i sitt lokalsamfunn.

På møtene holdt vi workshop, og de som ønsket ble med i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med etablering av områdeforum i sitt område. Områdeforumene etableres som frivillige organisasjoner og er uavhengige av kommunen.

Kommunen bistår med hjelp og støtte, men det er opp til innbyggerne å bestemme hvordan områdeforumet skal være.

Hvert områdeforum har en kontaktperson ved nærmeste innbyggertorg. Du finner kontaktinformasjon på denne siden.

Kontaktinformasjon til hvert områdeforum:

Det jobbes nå med å etablere områdeforum åtte steder i Asker. Har du spørsmål om etableringen av områdeforum i ditt område, ta kontakt med  innbyggertorget i ditt nærmiljø, så vil de fortelle mer om ordningen og sette deg i kontakt med arbeidsgruppa i ditt område, dersom du ønsker det.

Vil du vite mer?

Tofte: For områdene rundt Tofte, Holmsbu, Kana, Rødtangen og Filtvet

For områdene rundt Tofte, Holmsbu, Kana, Rødtangen og Filtvet.

Kontaktinformasjon til hussjef på Tofte innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 910 06 879

Sætre: For områdene rundt Sætre, Storsand, Åros og Klokkarstua

For områdene rundt Sætre, Storsand, Åros og Klokkarstua.

Kontaktinformasjon til hussjef på Sætre innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 948 48 731

Nesøya-Holmen: For områdene rundt Nesøya, Mellom-Nes, Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås

For områdene rundt Nesøya, Mellom-Nes, Billingstad, Hvalstad, Landøya, Holmen, Vakås.

Kontaktinformasjon til hussjef på Holmen innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 82 793

Borgen-Drengsrud: For områdene rundt Borgen, Vardåsen og Drengsrud

For områdene rundt Borgen-Drengsrud

Kontaktinformasjon til hussjef på Borgen innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 915 88 121

Asker sentrum: For områdene rundt Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad

For områdene rundt Asker sentrum
(Høn, Båstad, Sentrum, Bondi, Ånnerud, Semsveien, Gamle Drammensvei, Gullhella, Vettre, Bleikeråsen, Blakstad)

Kontaktperson til hussjef på Asker innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 47 78 27 88

Spikkestad-Røyken: For områdene rundt Spikkestad, Røyken, Midtbygda og Hyggen

For områdene rundt Spikkestad, Lahell, Røyken, Midtbygda, Hyggen

Kontaktinformasjon til prosjektleder Spikkestad innbyggertorg
E-post:
Telefon: 940 22 495

 

Heggedal-Dikemark: For områdene rundt Dikemark, Heggedal, Gjellum og Engelsrud

For områdene rundt Dikemark, Heggedal, Gjellum, Engelsrud


Kontaktinformasjon til hussjef på Heggedal innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 83 054

Slemmestad - Vollen: For området Slemmestad, Vollen, Bjerkås, Fossum, Bødalen og Nærsnes


For områdene rundt Vollen, Bjerkås, Slemmestad, Fossum, Bødalen og Nærsnes.

Kontaktinformasjon til koordinator på Slemmestad innbyggertorg:
E-post:
Telefon: 477 89 027

Retningslinjer og verktøy

Ønsker du mer informasjon om områdeforum generelt, send oss en e-post:

Retningslinjer for nærdemokratiordningen
Nyttige verktøy for å etablere et områdeforum
Forskningsrapporter om tidligere lokalsamfunnsutvalg

Asker hadde i tre år, i perioden 2020-2023, en prøveordning med nærdemokrati i tre av kommunens lokalsamfunn. De tre Lokalsamfunnsutvalgene var etablert på Tofte, i Heggedal og i Slemmestad, og hadde samme mål om å styrke nærdemokratiet som Områdeforum. Universitetet i Sørøst-Norge fulgte prøveordningen.

I lenkene under kan du lese mer om de sentrale erfaringene fra ordningen og følgeforskernes sluttrapport.

Endringer i retningslinjene

Retningslinjene for nærdemokratiordningen ble revidert i kommunestyret 30. januar 2024. Deriblant ble tilskuddet for 2024 redusert fra 250.000 kroner til 50.000 kroner for hvert av de åtte områdeforumene.