Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Næringsliv

Innganger

Vi satser på sirkulærøkonomi!

Asker kommune skal være en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, og vi bidrar til å utvikle løsninger som reduserer avfall og øker ombruk.

Jobb hos oss

Ledige stillinger, karrieremuligheter, lærlinger, arbeidsgiverpolitikk.

Gründerprisen

Årlig pris til en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune.