Fairtrade-kommune

Asker kommune er en Fairtrade-kommune og har dermed forpliktet seg til å jobbe for rettferdig og bærekraftig handel.

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel skal bidra til at arbeidere og bønder i fattige land skal få bedre livsvilkår. 

Kommuner som engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter kan få utnevnelsen Fairtrade-kommune.  

Som Fairtrade-kommune har Asker forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kjennskapen og kunnskapen om Fairtrade i Asker og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer innenfor rammene av loven om offentlige anskaffelser. 

Les mer om Asker kommunes krav til etisk  handel i vår anskaffelsesplattform Bærekraftige anskaffelser i Asker kommune