Barn, unge og familie

Innganger

Helsestasjon

Helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, jordmor.

Slik kan du hjelpe

Fosterhjem, beredskapshjem, vennefamilie for ung flyktning, besøkshjem, støttekontakt, hybel med oppfølging for ungdom.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Ungdata

Hvordan er det å være ung i dag? Spørreundersøkelsen Ungdata kartlegger hvordan barn og ungdom har det, og hva de driver med på fritiden.

Tall om barn og unge

Oppvekstprofil, ungdataundersøkelsen, elevundersøkelsen, videregående opplæring m.m.