Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Barn, unge og familie

Innganger

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er for deg mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage, priser, informasjon til private barnehager, tilskudd

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Fosterhjemstjeneste

Fosterhjemstjenesten i Akershus søker hele tiden etter familier og mennesker som kan gi trygghet, omsorg og stabilitet for sårbare barn og unge.