Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Barn, unge og familie

Innganger

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er for deg mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.

Barnehage

Oversikt barnehager, søk plass, sammenlign barnehager, om opptak, åpen barnehage.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.