Barn, unge og familie

Innganger

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er for deg mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.

Fosterhjemstjeneste

Fosterhjemstjenesten i Akershus søker hele tiden etter familier og mennesker som kan gi trygghet, omsorg og stabilitet for sårbare barn og unge.