Barn, unge og familie

Innganger

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er for deg mellom 12 og 25 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Bli fosterhjem

I Asker er det flere barn som venter på et nytt hjem. Her kan du lære mer om hvordan du går fram hvis du og din familie har lyst til å bli fosterhjem.

Bli beredskapshjem

Beredskapshjem tar imot barn og unge på kort varsel i en hastesituasjon. Lær om hvordan du går fram hvis du og din familie vil bli beredskapshjem.

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.

Ungdata

Hvordan er det å være ung i dag? Spørreundersøkelsen Ungdata kartlegger hvordan barn og ungdom har det, og hva de driver med på fritiden.