Støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge

I Asker har vi ulike støtteordninger for at barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barn som danser
Foto: Elin Eike Worren

Støtte til organiserte aktiviteter

Har du behov for økonomisk støtte slik at barnet ditt kan delta på en organisert aktivitet sammen med andre, kan du:

Aktivitetskalender

Sjekk kommunens aktivitetskalender Hva skjer i Asker med oversikt over organiserte aktiviteter, enkeltaktiviteter og arrangementer i hele Asker.

  • Mange aktiviteter er gratis.
  • I skolens ferier finner du også mange aktiviteter i kalenderen.

Låne utstyr gratis

Lån utstyr til sports- og fritidsaktiviteter helt gratis gjennom utstyrsordningen BUA.
Vi drifter BUA Heggedal med sports- og friluftsutstyr for hele familien og BUA Borgen som er en stor henger med skiutstyr i Vardåsen skisenter.
I tillegg finner du BUA Hurum på Klokkarstua.

Brukt sportsutstyr

I Asker finner du rimelig, brukt sportsutstyr på Omigjen i Slemmestad.

Tilskuddsordninger

Asker kommune har flere tilskuddsordninger som kultur-, idretts- og frivillighetslivet kan søke på.


Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller kom innom ett av våre syv innbyggertorg.

Sommerferieaktiviteter 2024

Kommunen ønsker å koordinere sommerferietilbudet til beste for barn og unge i hele Asker og har derfor satt opp et Feriekontor.

Feriekontoret har som ansvar å koordinere barn som har behov for friplasser og tilpasninger, opp mot passende ferieaktiviteter. I tillegg skal Feriekontoret bidra til god informasjonsflyt mellom aktørene som tilbyr ferieaktiviteter, samt opp mot foreldre og skoler.

Ved spørsmål om sommerferieaktiviteter og friplasser, ta kontakt med Feriekontoret på e-post:

Asker kommune tilbyr også noen sommerferietilbud i egen regi, som del av sine ordinære tilbud. Disse kommunale ferietilbudene vil legges ut i www.hvaskjeriasker.no. etter 1.mai.