Låne utstyr til fritidsaktiviteter (BUA)

Du trenger ikke å eie eget utstyr for å delta i sports- og friluftsaktiviteter. Det kan du låne - helt gratis.

Skiutsryr
Foto: Adobe Stock

BUA (Barn-Unge-Aktivitet) er en ideell organisasjon som jobber for å gjøre det enklere for spesielt barn og unge å låne utstyr til fysisk aktivitet, som sport, lek og friluftsliv. BUA-ordningen fungerer som et «utstyrsbibliotek» hvor både store og små kan låne utstyr helt gratis i én uke. BUA er først og fremst beregnet på barn og unge, men alle som har bostedsadresse i Norge og norsk mobilnummer, kan låne utstyr.

Utstyret kan som hovedregel lånes for én uke av gangen, men hvis du skal reise bort og har behov for å låne utstyret litt lenger, kan du spørre i den lokale BUA-avdelingen om det er greit.

I Asker har BUA for tiden utlånssentraler i Heggedal og Vardåsen. Vær oppmerksom på at de har ulike åpningstider. Se BUAs Facebook-side for mer informasjon.

Du kan finne mer informasjon på din nærmeste utlånssentral via kartet på BUAs nettsider.

Følg med på Facebooksiden vår!