Organisering av Oppvekst

 • Direktør for Oppvekst
  Kai Erik Lund
  • Kommunalsjef for barn, familie og inkludering
   Gyri Esmann
  • Kommunalsjef skole
   Terje Larsen
  • Direktør oppvekst
   TBD
  • Kommunalsjef barnehage
   Bodil Moe