Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfall og gjenvinning

Innganger

Ombruk

Hvordan kan du bidra? Les mer om Reparasjonskafé, Ombruksfestivalen, tøybleier, matsvinn med mer.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Aktuelt

Ikke mist motet - det nytter å kildesortere!

Nylig har Folkeopplysningen og Debatten på NRK rettet oppmerksomheten mot kildesortering og gjenvinning, og særlig av plast. Spørsmålet er om det...

Hytterenovasjon i sommer

Sommerordningen for hytterenovasjon varer fra 15. april til 15. oktober.