Nytt adgangskontrollsystem ved gjenvinningsstasjonene

Her finner du mer informasjon om det nye systemet.

Avfall og gjenvinning

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Ofte stilte spørsmål

Trenger du nye avfallsbeholdere eller flere plastsekker? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om renovasjon, avfall og gjenvinning.

Aktuelt

Person som holder opp en rød julesekk

Rød julesekk til ekstra restavfall

I løpet av desember vil alle husstander i Asker få utlevert en rød sekk til ekstra restavfall som oppstår i forbindelse med julen.