Har du fått ny beholder til glass- og metallemballasje?

På denne siden finner du mer informasjon og svar på ofte stilte spørsmål.

Avfall og gjenvinning

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Ofte stilte spørsmål

Trenger du nye avfallsbeholdere eller flere plastsekker? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om renovasjon, avfall og gjenvinning.

Aktuelt

Brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene

Den 8. mars 2022 ble det vedtatt i kommunestyret at det skal bli brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene i Asker kommune fra 1. januar 2023.