Om renovasjon i tidligere Røyken og Hurum

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere

Beholdertyper, avfallsløsninger til enkelthusstander, grønne poser til matavfall, tømmefrekvens.

Plassering av beholdere

Kriterier for plassering av avfallsløsning, avfallshus og beholderstørrelser, henteavstand, brannkrav.

Øyrenovasjon

Kildesortering for fastboende og hytteeiere på øyene, hentedager, sommerrenovasjon.