Avfallsløsninger og beholdere

Innganger

Sekker og beholdere

Beholdertyper, avfallsløsninger til enkelthusstander, grønne poser til matavfall, tømmefrekvens.

Plassering av beholdere

Kriterier for plassering av avfallsløsning, avfallshus og beholderstørrelser, henteavstand, brannkrav.

Øyrenovasjon

Kildesortering for fastboende og hytteeiere på øyene, hentedager, sommerrenovasjon.

Hytterenovasjon

Kildesortering og renovasjon for hytteeiere på fastlandet, tømmedager, sommerrenovasjon og fritak.