Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfallsløsninger og beholdere

Innganger

Sekker og beholdere

Beholdertyper, avfallsløsninger til enkelthusstander, grønne poser til matavfall, tømmefrekvens.

Plassering av beholdere

Kriterier for plassering av avfallsløsning, avfallshus og beholderstørrelser, henteavstand, brannkrav.

Øyrenovasjon

Kildesortering for fastboende og hytteeiere på øyene, hentedager, sommerrenovasjon.