Røyken og Hurum beholder renovasjonstjenester fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) til 1. mars 2020

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere

Beholdertyper, avfallsløsninger til enkelthusstander og fellesløsninger, grønne poser til matavfall.

Plassering av beholdere

Kriterier for plassering av avfallsløsning, avfallshus og beholderstørrelser, henteavstand, brannkrav.

Øyrenovasjon

Kildesortering for fastboende og hytteeiere på øyene, hentedager, sommerrenovasjon.

Farlig avfall

Rødboks, mobil minigjenvinningsstasjon, Yggeset gjenvinningsstasjon, miljøfarlig avfall, EE-avfall