Beholderstørrelser og avfallshus

Det er utarbeidet en veileder for oppgradering av eksisterende og opprettelse av nye avfallsløsninger. Dersom du trenger informasjon om beholderstørrelser for å planlegge en avfallsløsning, eller om du ønsker å bygge et avfallshus alene eller som en fellesløsning med naboer, så finner du det meste av informasjon her. Det er også mulig å kontakte Servicetorget dersom du har ytterligere spørsmål.

Veilederen kan du få ved å kontakte Servicetorget.

Plassering av beholdere

Beholdere skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei, minimum en meter fra tomtegrensen og maksimalt 10 meter fra veikant for beholdere med to hjul og 5 meter fra veikant for beholdere med 4 hjul.

Henteavstand for 2-hjulsbeholdere kan økes mot et gebyr.

Ikke trapper, terskler eller trinn

Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren. Sett gjerne beholderne med håndtakene ut. Beholderne må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Adkomstvei fra beholder til bil skal ikke ha større stigning enn 1:12. Beholdere må ikke plasseres slik at det medfører trappebæring eller slik at de må trilles over terskler eller trinn. Trilleramper i forbindelse med terskler og trinn må ikke ha større stigning enn 1:4.

Brannsikkerhet

Tenk også på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand til husveggen. Forsikringsavtalen din kan ha krav til hvor langt unna huset avfallsbeholdere må stå, så sjekk den for sikkerhets skyld da avstanden kan variere mellom forskjellige forsikringsselskap. 

Best i skyggen

Når du vurderer beholderplassering er det lurt å velge en skyggefull plass. Eventuelt kan du plante busker og trær som gir skygge. For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres med god avstand fra naboens uteplass eller vindu.

Viktig i vintersesongen

Om vinteren må adkomst være ryddet for snø fra kl 06.00 og eventuelt strødd der beholderne skal trilles. Hvis du/dere har avtale med private om snørydding, er et tips å ta hensyn til dette ved inngåelse av avtaler om snørydding. Du kan også sette beholderen fram til veien om kvelden før henting når det er meldt mye snø om natten.  

Kvisting av busker og trær

Det er viktig at du klipper busker og trær for å sikre at renovasjonsbilene kommer seg hele frem. Hvert år blir det forårsaket skader på renovasjonsbilene av greiner som har vokst seg for lange. Så hjelp oss unngå forsinkelser og hold veien fremkommelig!

Trille frem selv

Hvis du til daglig ønsker å sette beholderen et sted som ikke er tilgjengelig for renovatøren, er det viktig å trille beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på tømmedagen.