Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Slik plasserer du avfallsbeholderne ute

Både vinteren og sommeren byr på utfordringer for oss som henter avfallet ditt. Det er viktig at du plasserer avfallsbeholderne på et sted som gjør det lett for oss å komme helt frem – året rundt.

Kort fortalt

Vi har noen regler for plassering av avfallsbeholderne som det er viktig å følge slik at avfallet blir tømt som det skal. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i disse reglene.

Regler for plassering av beholdere ute

Beholderne skal stå nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei:

  • Beholdere med to hjul skal stå maksimalt 10 meter fra veikanten. Du kan øke avstanden for tohjulsbeholdere til maksimalt 30 meter, mot et tilleggsgebyr.
  • Beholdere med fire hjul skal stå maksimalt 5 meter fra veikanten.

Beholdere må ikke plasseres slik at vi må bære i trapp, eller at de må trilles over terskler eller trinn:

  • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag på bakken.
  • Adkomstveien fra der beholderne står til der renovasjonsbilen stopper, skal ikke ha større stigningsforhold enn 1:8.
  • Sett gjerne beholderne med håndtakene ut, slik at arbeidet blir lettere for renovatørene våre.

Hvis du ikke følger punktene over, kan vi kreve at du endrer plasseringen av beholderne dine.

Du kan trille frem dunkene selv

Hvis du ønsker å sette beholderen et sted som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du selv trille disse fram til kjørbar vei innen klokken 06.00 den dagen vi henter avfallet. Ta kontakt med Innbyggerservice og gi beskjed dersom du velger denne løsningen.

Dette må du gjøre om sommeren

Klipp busker og trær, så kommer vi frem!

I sommerhalvåret kan trær og busker som vokser ut i veien skape problemer for renovasjonsbilen.

Det er derfor viktig at du klipper busker og trær for å sikre at renovasjonsbilene kommer seg hele veien frem til beholderne dine. Hvert år får bilene skader av greiner som har vokst seg for lange. Mye vegetasjon kan også gi dårlig sikt, og kan skape farlige situasjoner. Hjelp oss å unngå forsinkelser og ulykker - hold veien fri for hindringer!

Sett beholderne i skyggen - unngå lukt fra matavfallet

For å unngå ubehagelig lukt, bør beholderne plasseres med god avstand fra naboens uteplass eller vindu. Det er også lurt å velge et sted med skygge - særlig på sommeren.

Viktig i vintersesongen

Det er viktig at adkomsten frem til beholderne er ryddet for snø fra kl 06.00 på morgenen. Strø der beholderne skal trilles hvis det er nødvendig. Er det meldt mye snø på natten? Da kan du sette beholderen frem til veien kvelden før vi henter avfallet.

Om du eller veilaget der du bor har en privat avtale for snørydding, er et tips å ta hensyn til dette når dere inngår avtalen.

Tenk brannsikkerhet

Plasser beholderne i god avstand fra husveggen. Forsikringsavtalen din kan inneholde krav til hvor langt unna huset avfallsbeholdere må stå. Sjekk hva som står i avtalen - dette kan variere mellom forskjellige forsikringsselskap.

Skal du endre plassering eller beholderløsning?

Skal du bygge et avfallshus, dele beholdere med naboer, eller flytte på dunkene? Da vil vi gjerne at du gir oss beskjed. Ta kontakt med Innbyggerservice for veiledning.

Beholderdimensjoner

Skal du bygge et avfallshus eller skur til beholderne dine? Her finner du en oversikt over mål og dimensjoner. NB: Målene er veiledende!

Volum (liter) Bredde (mm) Dybde (mm) Høyde (mm)
140 500 555 1076
240 580 750 1076
360 750 800 1100
660 1265 775 1210

Har dere nedgravde avfallsløsninger?

Her finner dere informasjon om hva dere må gjøre for å holde veien fri for hindringer.