Slik plasserer du avfallsbeholderne dine

Både vinteren og sommeren byr på utfordringer for de som henter avfallet ditt. Det er viktig at du plasserer avfallsbeholderne på et sted som gjør det lett å komme helt frem – året rundt.

Kort fortalt

Vi har noen regler for plassering av avfallsbeholderne som det er viktig å følge slik at avfallet blir tømt som det skal. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i disse reglene.

Regler for plassering av avfallsbeholdere

Beholderne skal stå nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei:

  • Beholdere skal stå maksimalt 5 meter fra kjørebanekanten. Du kan øke avstanden til maksimalt 30 meter, mot et tilleggsgebyr.
  • Beholdere og avfallsskur skal ikke plasseres i regulert vei- og grøfteareal, og frisikt må ivaretas. 

Beholdere må ikke plasseres slik at vi må bære i trapp, eller at de må trilles over terskler eller trinn:

  • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag på bakken. Eventuelle terskler som må forseres skal være utstyrt med fast kjørerampe med maksimal helling 1:4. 
  • Adkomstveien fra der beholderne står til der renovasjonsbilen stopper, skal ikke ha større stigningsforhold enn 1:12.
  • Vi oppfordrer til å sette beholderne med håndtaket vendt ut, slik at arbeidet blir mer effektivt og mindre belastende for renovatørene våre. Renovatørene setter beholdere tilbake med håndtaket vendt ut etter at de er tømt.

Hvis du ikke følger punktene over, kan vi kreve at du endrer plasseringen av beholderne dine.

For mer informasjon se Forskrift om renovasjon, Asker kommune.

Du kan trille frem beholderne selv

Hvis du ønsker å sette beholderen et sted som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du selv trille disse fram til kjørbar vei innen klokken 06.00 den dagen vi henter avfallet. Ta kontakt med et innbyggertorg og gi beskjed dersom du velger denne løsningen.

Fri adkomst hele året

Det er ditt ansvar å sørge for at beholderne er lett tilgjengelig hele året. Det betyr at renovatøren ikke skal møte på hindringer, slik som for eksempel parkerte biler som sperrer adkomsten.

Dette må du gjøre om sommeren

Klipp busker og trær, så kommer vi frem!

I sommerhalvåret kan trær og busker som vokser ut i veien skape problemer for renovasjonsbilen.

Det er derfor viktig at du klipper busker og trær for å sikre at renovasjonsbilene kommer seg hele veien frem til beholderne dine. Hvert år får bilene skader av greiner som har vokst seg for lange.

Mye vegetasjon kan også gi dårlig sikt, og kan skape farlige situasjoner. Hjelp oss å unngå forsinkelser og ulykker - hold veien fri for hindringer!

Sett beholderne i skyggen - unngå lukt fra matavfallet

For å unngå ubehagelig lukt er det lurt å velge et sted med skygge - særlig på sommeren. Beholderne bør plasseres med god avstand fra naboens uteplass eller vindu. I tillegg anbefaler vi årlig vask av beholderne til matavfall og restavfall. Dette kan du bestille via veiledningstjenesten på innbyggertorgene i perioden fra mars til oktober.

Her finner du flere tips til hvordan du kan unngå ubehagelig lukt fra avfallet.

Viktig i vintersesongen

I vintersesongen er det ekstra viktig at beholderne ikke står i grøftekanten og er til hinder for brøytebilen. Grøftearealet brukes til å lagre snø.

Sørg for at adkomsten frem til beholderne dine er ryddet for snø fra kl 06.00 på morgenen på tømmedagen, og at veien er strødd om det er glatt. Om du eller veilaget der du bor har en privat avtale for snørydding, er det viktig å gi beskjed om dette når dere inngår avtalen.

Husk å strø der beholderne skal trilles hvis det er nødvendig og børst av snø fra lokket.

Søppelbeholdere med snø på seg
Nedsnødde beholdere blir ikke tømt av renovatør. Husk derfor å måke de frem.
Søppelbeholdere i snø, men snøen fjernet fra toppen.
Når snøen er måkt bort og beholderne plassert med håndtaket ut, blir jobben mye bedre for renovatør og tømming kan utføres som normalt.

Er det meldt mye snø på natten? Da kan du for eksempel sette beholderen nærmere veien der renovasjonsbilen stopper kvelden før vi henter avfallet. Pass da på at beholderen ikke står i veien for brøytebilen.

Husk at du alltid kan bestille ekstratømming ved å kontakte  veiledningstjenesten på innbyggertorgene om du ikke rekker å måke og strø i tide.

Tenk brannsikkerhet

Plasser beholderne i god avstand fra husveggen. Forsikringsavtalen din kan inneholde krav til hvor langt unna huset avfallsbeholdere må stå. Sjekk hva som står i avtalen - dette kan variere mellom forskjellige forsikringsselskap.

Skal du endre plassering eller beholderløsning?

Skal du bygge et avfallshus, dele beholdere med naboer, eller flytte på dunkene? Da vil vi gjerne at du gir oss beskjed. Ta kontakt med Innbyggertorgene for veiledning.

Beholderdimensjoner

Skal du bygge et avfallshus eller skur til beholderne dine? Her finner du en oversikt over mål og dimensjoner. NB: Målene er veiledende!

Volum (liter) Bredde (mm) Dybde (mm) Høyde (mm)
140 500 555 1076
240 580 750 1076
360 750 800 1100
660 1265 775 1210

Har dere nedgravde avfallsløsninger?

Her finner dere informasjon om hva dere må gjøre for å holde veien fri for hindringer.