Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Telefoner i tilknytning til koronakrisen

Har du spørsmål eller trenger kontakt i forbindelse med koronapandemien - se egen oversiktsside. 

Oversikt over koronatelefoner

Vakt- og beredskapstelefoner

Vakttelefon for vann, avløp, overvann, flom og ras

Telefon 66 90 94 08
Døgnbemannet vakttelefon for akutte hendelser.

Problemer med kommunal vei

Telefon 905 83 616
Ved manglende snømåking og strøing, hull i asfalt osv.

Skader på kommunale bygg

Telefon 905 86 214
Ved kritiske hendelser i kommunale bygg som større vannlekkasjer inne i bygget, bortfall av strøm på institusjoner og IKT-infrastruktur på rådhuset.

Døde eller skadde dyr

Viltpåkjørsler varsles til politiet på telefon 02800 eller Faglig råd for viltstell (Viltnemda).

Det er inntil videre tre fallviltgrupper i nye Asker:

  • Fallviltgruppe gamle Hurum: 940 57 046
  • Fallviltgruppe gamle Røyken: 909 49 401
  • Fallviltgruppe gamle Asker: 474 69 578

Døgnåpen veiledningstelefon for psykisk helse

Telefon 919 10 500
Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning.

Koronainformasjon

Finn informasjon om koronatesting, telefonisk eller digital bestilling av testing, teststasjon m.v. på koronasidene våre.

Veterinærvakt

Asker kommune tilhører to veterinærvaktdistrikter:

  • Drammen vaktdistrikt:
    Lier kommune er administrasjonskommune for tidligere Røyken og Hurum kommuner. Her er det inngått avtale med Anicura dyreklinikk Drammen, vakttelefon: 32 83 35 03
  • Stor-Oslo vaktdistrikt:
    Lørenskog kommune v/Regionkontor landbruk er administrasjonskommune for tidl. Asker kommune. Her er det inngått avtale med NMBU veterinærhøgskolen,

Vakttelefon til ambulatorisk hestevakt: 400 00 129
Vakttelefon for produksjonsdyr: 476 18 888