Samfunnssikkerhet og beredskap

Innganger

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefonnumre til bruk ved akutte skader på veier, vannskader, trevelt, skader på kommunal bygg eller veiledning knyttet til psykisk helse.

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel fra norske myndigheter skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.