Nasjonal test av Nødvarsel onsdag 14. juni

Onsdag 14. juni klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Dette er altså ikke en kommunal sms, men en nasjonal test av Nødvarsel.

Les mer om nasjonalt Nødvarsel

Beredskap

Innganger

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel fra norske myndigheter skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

Vakt- og beredskapstelefoner

Telefonnumre til bruk ved akutte skader på veier, vannskader, trevelt, skader på kommunal bygg eller veiledning knyttet til psykisk helse.