Egenberedskap

Hva bør du tenke gjennom

Klimaendringer og endret sikkerhetspolitisk situasjon gjør at myndighetene ønsker å bedre folks egenberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune har derfor blant annet utviklet Egenberedskapskampanje.

Her viser de hva vi som enkeltpersoner bør ha tenkt gjennom hvis for eksempel strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, vannet er avstengt eller det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer.

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket. Ved en akutt hendelse, har innbyggertorgene jodtabletter til gravide og ammende. 

Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole, barnehage eller institusjoner for barn, sørger Asker kommune for utlevering av tabletter. Det innhentes samtykke av foresatte for dette. Skjer det en hendelse utenom åpningstid, vil det være mulig å hente jodtabletter på barnets skole, barnehage og institusjon.