Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. 

Post og personsensitive opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at all post til plan, regulering og byggesak offentliggjøres. Du bør derfor ikke oppgi personnummer eller personsensitive opplysninger i brev. Unntaket er hvis skjemaene krever det, for eksempel for seksjonerings- og oppmålingssaker.

Plan, bygg og eiendom

Innganger

Informasjon fra Plan og bygg

Byggeskikkprisen 2021

Asker kommune ønsker å fremme god byggeskikk, og ønsker derfor å dele ut Byggeskikkprisen for 2021.