Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Endinger for Samfunnsutvikling grunnet korona

På grunn av risiko for korona-smitte vil ikke Samfunnsutvikling, (plan-, bygg-, delesak, oppmåling, geodata, samfunnsmedisin, juridiske tjenester, næring og beredskap) arrangere fysiske møter. All kontakt vil skje gjennom e-post, telefon eller videokonferanse. Alle møter som har blitt avlyst vil vi prøve å avtale nye tidspunkter for.

De fleste av våre saksbehandlere har nå hjemmekontor. Vi håper på forståelse for at dette kan føre til at vi er mindre tilgjengelig. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde saksbehandlingsfrister som normalt.

Oppmålingsforretninger vil bli avholdt når de kan utføres på en forsvarlig måte. I hver enkelt forretning blir det gitt info til de berørte partene om gjennomføringen.

Plan, bygg og eiendom

Innganger

Gebyrregulativer

Nytt gebyrregulativ ble vedtatt 3.mars 2020. For alle byggesøknader mottatt før 4.mars 2020 gjelder gebyrregulativer for de tidligere kommunene fra...

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte med kommunen for å diskutere rammene for eiendommen din i fohold til det du vil søke om.

Saksinnsyn

Sjekk status i byggesaker, plansaker, tegninger og postliste

Kart

Kart for plan- og byggesaker, temakart, sykkelkart, veikart.