Post og personsensitive opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at all post til plan, regulering og byggesak offentliggjøres. Du bør derfor ikke oppgi personnummer eller personsensitive opplysninger i brev. Unntaket er hvis skjemaene krever det, for eksempel for seksjonerings- og oppmålingssaker.

Plan, bygg og eiendom

Innganger

Informasjon fra Plan og bygg

Øvre Sem

Nytt liv på Øvre Sem

Formannskapet vedtok i november 2022 å selge Øvre Sem til Santo AS. Kontrakten ble skrevet under i desember og overleveringen ble markert onsdag 1....
Strømmåler

Energisparing

Kommunestyret vedtok 12. desember en rekke energisparingstiltak i kommunale bygg og anlegg. Tiltakene skal bidra til å redusere kommunens...