På grunn av ferieavvikling kommer vi ikke til å ha veiledningstime mandag 17. og 24. juli