Plan, bygg og eiendom

Saksinnsyn

Sjekk status i byggesaker, plansaker, tegninger og postliste

Kart

Kart for plan- og byggesaker, temakart, sykkelkart, veikart.

Gebyrregulativer

Inntil videre bruker vi gebyrregulativer for de tidligere kommunene fra 2019 til nytt regulativ for Asker kommune er vedtatt.