Plan, bygg og eiendom

Innganger

Kommuneplans arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13. juni 2023. Les planen som sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes.

Byggesak

Kontaktinformasjon. Veiledning. Saksinnsyn. Klage. Må jeg søke?

Kart

Grunnkart, arealplankart, temakart, nasjonale og lokale karttjenester, kjøp av kartdata som situasjonskart.

Klima og miljø

Miljøvennlig oppussing, energirådgivning, ombruk, loppemarked, FutureBuilt, flom, oljetanker og ryddeaksjoner.

Vil du være med å påvirke og bidra i Asker?

Finn ut hvordan

Medborgerskap og bærekraftsmål 17

Aktuelle saker fra Plan, bygg og eiendom

Kontakt byggesak og tilsyn

Veiledningstelefon 

Du kan ringe vår veiledningstelefon på tirsdager og onsdager mellom kl. 10.00 og 12.00.

Telefon byggesak: 66 76 80 80

Telefon tilsyn: 66 76 80 60

Har du en pågående sak? 

Send e-post til . Skriv saksnummeret innledningsvis i e-postens emnefelt.

Veiledningstid og forhåndskonferanse for byggesaker

Gjennom vår bookingløsning kan du avtale et møte med byggesakssaksbehandlere i form av veiledningstid eller en forhåndskonferanse. Dersom du ønsker et møte angående delesak eller reguleringsplan må du sende e-post til .

Bestill tid