Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Plan- og byggesaker i koronatider

På grunn av risiko for korona-smitte vil ikke Samfunnsutvikling, (plan-, bygg-, delesak, oppmåling, geodata, samfunnsmedisin, juridiske tjenester, næring og beredskap) arrangere fysiske møter. All kontakt vil skje gjennom e-post, telefon eller videokonferanse.

Oppmålingsforretninger vil bli avholdt når de kan utføres på en forsvarlig måte. I hver enkelt forretning blir det gitt info til de berørte partene om gjennomføringen.

Plan, bygg og eiendom

Innganger

Gebyrregulativer

Nytt gebyrregulativ fra mars 2020 - for søknader mottatt før 4. mars 2020 gjelder priser fra tidligere kommuner.

Saksinnsyn

Sjekk status i byggesaker, plansaker, tegninger og postliste

Kart

Kart for plan- og byggesaker, temakart, sykkelkart, veikart.