Post og personsensitive opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at all post til plan, regulering og byggesak offentliggjøres. Du bør derfor ikke oppgi personnummer eller personsensitive opplysninger i brev. Unntaket er hvis skjemaene krever det, for eksempel for seksjonerings- og oppmålingssaker.

Plan, bygg og eiendom

Innganger