Areal- og reguleringsplaner

Innganger

Ny kommuneplan 2022 - 2034

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy. Ny kommuneplan for Asker 2022 - 2034 er under utarbeidelse.