Areal- og reguleringsplaner

Gi innspill eller se pågående arealplaner

Ønsker du å gi innspill til en arealplan, se hvilke planer som er varslet oppstart, er på høring eller har blitt vedtatt? Finn planer vi jobber med nå: 

Pågående planer

Innganger

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommuneplan i all enkelthet, tidligere kommuneplaner.

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge noe som er i strid med lover, forskrifter eller arealplaner må du søke om dispensasjon.

Hva er en arealplan og hvordan foregår en planprosess?

Har det startet et arbeid med en reguleringsplan som kan berøre deg? Her kan du lære mer om prosessen til en arealplan. Hvordan og når du kan medvirke. Hva en arealplan er og hva den skal inneholde. 

Les mer om arealplaner 

Informasjon om arealplaner

Vil du være med å påvirke og bidra i Asker?

Finn ut hvordan

Medborgerskap og bærekraftsmål 17