Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. 

Areal- og reguleringsplaner

Innganger

Ny kommuneplan 2020 - 2032

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy. Ny kommuneplan for Asker 2020 - 2032 er under utarbeidelse.