Gebyr for behandling av plan- og byggesøknader

Kort fortalt

Du må betale for at kommunen skal behandle plan- og byggesøknaden din. Prisen avhenger av hva du søker om, og er fastsatt i gebyrforskriften (tidligere kalt gebyrregulativet). 

Prisen du må betale dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om. 

Nedenfor finner du prislistene som gjelder for behandling av plan- og byggesøknader, samt prislister som gjaldt tidligere. Hvilken prisliste som gjelder for din søknad avhenger av når kommunen mottok din komplette søknad, når saksbehandlingsfristen utløp og når saken ble behandlet.

Gebyrforskrift for Asker 2024 (dagens forskrift) gjelder for søknader som var komplette fra og med 01.01.2024, eller som var komplette i 2023, men blir behandlet i 2024 innen saksbehandlingsfristen.

Gebyrregulativ for Asker 2023 gjelder for søknader som var komplette fra og med 01.01.2023 til og med 31.12.2023 og hvor saksbehandlingsfristen utløp før 01.01.2024.

Gebyrregulativ for Asker 2022 gjelder for søknader som var komplette fra og med 05.04.2022 til og med 31.12.2022.

Gebyrregulativ for Asker 2021 gjelder for søknader som var komplette fra og med 06.01.2021 til og med 04.04.2022.

Gebyrregulativ for Asker 2020 gjelder for søknader mottatt i perioden 04.03.2020 til og med 05.01.2021.

Nedenfor kan du se gebyrregulativer som gjaldt frem til 04.03.2020: