Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Gebyrregulativer

Nytt gebyrregulativ ble vedtatt 3. mars 2020. For alle byggesøknader mottatt før 4. mars 2020 gjelder gebyrregulativer for de tidligere kommunene fra 2019. For alle byggesøknader mottatt fra og med 4. mars gjelder nye regulativ.

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram.

Minstegebyret (M) for 2020 er fastsatt til 3 100 kroner.

Her finner du gebyrregulativene: