Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Gebyrregulativer

Nytt gebyrregulativ ble vedtatt 06.01.2021.

Kort fortalt

Nytt regulativ gjelder for alle søknader mottatt fra og med 06.01.2021.

For søknader mottatt i perioden 04.03.2020 til 05.01.2021 gjelder gebyrregulativ for 2020.

For saker mottatt før 04.03.2020 gjelder regulativer for de tidligere kommunene.

 

Minstegebyret (M) justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram.

Minstegebyret (M) for 2021 er fastsatt til 3 180 kroner.

Her finner du gebyrregulativene: