Gebyr for behandling av plan- og byggesøknader

Kort fortalt

Du må betale for at kommunen skal behandle plan- og byggesøknaden din. Prisen, altså gebyret, avhenger av hva du søker om. Fastsatt i gebyrregulativet. 

Prisen du må betale dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om. 

Minstegebyret (M) for 2023 er fastsatt til 3 300 kroner.

Minstegebyret justeres årlig.

Her finner du prislistene (gebyrregulativet). Hvilken prisliste som gjelder for din søknad avhenger av når kommunen mottok din komplette søknad. 

Søknader som var komplette fra og med 01.01.2023:

Søknader som var komplette fra og med 05.04.2022:

Søknader som var komplette fra og med 06.01.2021:

Søknader mottatt i perioden 04.03.2020 - 05.01.2021:

Alle søknader mottatt før 04.03.2020: