Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er 11. september.

Innganger

Forhåndsstemme i Asker

Forhåndsstemme ved faste mottakssteder, ved helse- og sosialinstitusjoner, ambulerende stemmegivning, stemme fra utlandet. Tider og steder.

Stemmerett og manntall

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Aktuelt og kunngjøringer om valget